Ehdotusvaihe 2

Maakuntahallitus hyväksyi vastineet Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheen lausuntoihin

Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti (18.3.2019) hyväksyä vastineet Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheesta 2 annettuihin muistutuksiin.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheen 2 aineisto asetettiin julkisesti nähtäville 12.11.-14.12.2018 väliseksi ajaksi. Kaava-aineisto asetettiin nähtäville Satakuntaliiton virastolle, Satakunnan kuntien virastoihin sekä Satakuntaliiton verkkosivuille. Määräaikaan mennessä Satakuntaliittoon toimitettiin 19 muistutusta, joista 6 muistutuksessa todettiin, ettei kaavasta ole huomautettavaa.

Satakunna vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheen 2 aineistoon tehdään muutamia muutoksia muistutuksiin laadittujen vastineiden perusteella. Kaavaehdotuksessa osoitetusta Niinistönsuon turvetuotannon alueesta poistetaan Eurajoen kunnan puoleinen osa. Lisäksi maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön kohdemerkintä poistetaan Karvian Kantissa sijaitsevalta Hautalan tilalta. Muutoin Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 selostusta täydennetään ja tarkistetaan ja aineisto valmistellaan hyväksymistä varten.

Tavoitteena on, että kaava valmistuu kevään aikana ja Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan toukokuussa 2019.

Maakuntahallituksen päätös 18.3.2019

Maakuntahallituksen hyväksymät vastineet teemoittain

1. Ei huomautettavaa / Ei lausuttavaa

2. Turvetuotanto

3. Suoluonto

4. Aurinkoenergian tuotanto

5. Bioenergia- ja puuterminaalit

6. Tuulivoimaloiden alue

7. Kauppa (ei muistutuksia)

8. Maisema-alueet

9. Kulttuuriympäristöt

10. Varalaskupaikan suojavyöhyke (ei muistutuksia)

11. Osallistuminen ja vuorovaikutus

12. Kaavan tavoitteet

13. Kaavan lainmukaisuus (ei muistutuksia)

14. Vaikutusten arviointi

15. Muuta

SATAKUNTALIITTO

Lisätietoja:

Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää puh (02) 620 4382  paivi.liuska-kankaanpaa(at)satakunta.fi

Maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf puh (02) 620 4334  susanna.roslof(at)satakunta.fi

Maakuntainsinööri Anne Nummela puh (02) 620 4317  anne.nummela(at)satakunta.fi

Ympäristöasiantuntija Anne Savola puh (02) 620 4333  anne.savola(at)satakunta.fi