Ehdotusvaihe 2

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheen 2 aineisto on asetettu maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 12§:n mukaisesti julkisesti nähtäville 12.11.-14.12.2018 väliseksi ajaksi.

Lataa aineisto alla olevista linkeistä

Kuulutus

Maakuntahallituksen päätös 22.10.2018

Kutsu yleisötilaisuuksiin 20.11., 21.11. ja 27.11.2018

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 lakisääteiset kaava-asiakirjat

Kaavakartta 1:100 000

Kartta A

Kartta B

Kartta C

Kaavayhdistelmä (epävirallinen) 1:100 000

Kartta A

Kartta B

Kartta C

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Selostus, osa A

Erillisliitteet:

Selostus, osa B: Teemakohtaiset taulukot ja kartat

Selostus, osa C: Vaikutusten arviointi

Satakunnan maakuntakaavan kumottava aineisto

Kaavakartta 1:100 000 (kumottavat merkinnät)

Kartta A

Kartta B

Kartta C

Kumottavat kaavamerkinnät ja -määräykset

 

Ehdotus 2 yhteenveto ja valmisteluaineistoja

Yhteenveto kaavan merkittävimmistä muutoksista ehdotusvaiheessa 2

Turvetuotantoalueiden ja luonnonarvosoiden valintaprosessi ja Natura-arvioinnin tarveharkinta

Potentiaaliset turvetuotantoalueet, suokohtainen aineisto

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavasta 2 voi antaa muistutuksen lomakkeella, jonka voi ladata tästä word- ja pdf -muodoissa.

Muistutuslomake Word

Muistutuslomake pdf

 

Lisätietoja antavat:

Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää puh. 044 711 4282

Maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf puh. 044 711 4334

Ympäristöasiantuntija Anne Savola puh. 050 596 1362

Maakuntainsinööri Anne Nummela puh. 044 711 4317