EAKR-haku 9.3.2020 asti

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma
 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjan 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen -hankehaku on auki Satakuntaliitossa 9.3.2020 asti.
 
Yksityiskohtainen ohjeistus löytyy linkistä Satakunnan hakuohjeet.
 
  • Tällä hakukierroksella Satakunnan rahoituskehyksestä on haettavissa EAKR-tukea satakuntalaisiin/Satakunnan maakuntaohjelmaa 2018–2021 toteuttaviin hankkeisiin yhteensä n. 500 000 euroa.
  • Ohjeellinen hankekoko on 100 000 - 200 000 € ja tuen enimmäismäärä on 70 % (investointihankkeissa 50 %).
  • Maakunnallisen yhteistyön kattavuus katsotaan eduksi hankkeelle tukiprosenttia määritettäessä.
  • Hankkeiden enimmäiskesto on kolme vuotta. Hallintoviranomaisen antaman, tämän hetkisen, ohjeistuksen mukaan hankkeiden toteutuksen tulee päättyä viimeistään 31.8.2023.
  • Hankkeessa on oltava myös hakijan/hakijoiden omaa rahoitusta. Muu rahoitus voi olla kunta- tai muuta julkista rahoitusta sekä yksityistä rahoitusta.
  • Hakija tekee hakemuksessa esityksen hankkeessa käytettävästä kustannusmallista. Kustannukset voidaan korvata joko prosenttimääräisinä (flat rate) tai kertakorvauksena (lump sum).
  • Haku kohdennetaan EAKR toimintalinjan 2 erityistavoitteiden 3.2, 4.1 ja 5.1 mukaisiin hankkeisiin.
  • Tässä haussa etusijalla ovat turvallisuuteen ja biotalouteen liittyvät hankkeet.
 
Hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn EURA2014-tietojärjestelmässä www.eura2014.fi.

HUOM! EURA 2014 -järjestelmään ei enää vuodesta 2020 alkaen voi tunnistautua Katso-käyttäjätunnuksella ja salasanoilla, vaan tunnistautumisessa käytetään joko henkilökohtaisia pankkitunnisteita, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia. Tunnistustavan voit valita itse. Pankkitunnisteista saat lisätietoa omasta pankistasi, mobiilivarmenteesta puhelinoperaattoreilta ja osoitteesta https://mobiilivarmenne.fi/ sekä varmennekorteista Väestörekisterikeskuksen (v. 2020 alkaen Digi- ja väestötieto-virasto) ja poliisin sivuilta.

Tunnistustavan lisäksi muuttuu tapa, jolla oikeudet EURA 2014 -järjestelmän palvelujen käyttöön tarkistetaan. Tässä tarkoituksessa Katso-palvelun käyttö päättyy kahdessa eri vaiheessa. Tilalle tulee Suomi.fi-valtuuspalvelu.

1. Jos organisaatiosi kuuluu kaupparekisteriin (eli on esim. yritys), muutos tapahtuu jo vuodenvaihteessa 2019–2020. Tällöin edellytetään Suomi.fi-valtuuspalvelun uusien valtuuksien käyttöönottoa jo vuoden 2019 puolella, jotta EURA 2014 -järjestelmän käyttö olisi mahdollista keskeytyksittä myös vuodenvaihteen jälkeen. Lisäksi tunnistautumistapasi muuttuu edellä kuvatulla tavalla.

2. Jos organisaatiosi ei kuulu kaupparekisteriin (eli on esim. julkinen organisaatio), uusia Suomi.fi-valtuuspalvelun valtuuksia ei oteta vielä käyttöön, vaan vasta myöhemmin tarkentuvana ajankohtana vuonna 2020. Tunnistautumistavan muutos jo vuodenvaihteessa koskee kuitenkin myös sinua.

Pyydämme valmisteluvaiheessa tutustumaan huolellisesti Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelmaan. Ohjelma-asiakirja ja muita hankehakuun liittyviä ohjeita löytyy osoitteessa: https://www.rakennerahastot.fi  

 
Hakuvaiheessa lisätietoja Satakuntaliitossa antavat:
Vs. Aluekehitysjohtaja Katja Laitinen (etunimi.sukunimi@satakunta.fi), p. 044 711 4360
Rahoitusasiantuntija Jyrki Tomberg (etunimi.sukunimi@satakunta.fi), p. 050 569 6818
Aluekehitysasiantuntija Krista Tupala (etunimi.sukunimi@satakunta.fi), p. 044 711 4387