EAKR-haku 4.3.2019 asti

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma
 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjan 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen -hankehaku on auki Satakuntaliitossa 4.3.2019 asti. Yksityiskohtainen ohjeistus löytyy linkistä Satakunnan hakuohjeet.
 
Tällä hakukierroksella Satakunnan rahoituskehyksestä on haettavissa EAKR-tukea satakuntalaisiin/Satakunnan maakuntaohjelmaa 2018–2021 toteuttaviin hankkeisiin yhteensä n. 1 200 000 euroa. Ohjeellinen hankekoko on 200 000 - 400 000 € ja tuen enimmäismäärä on 70 % (investointihankkeissa 50 %). Maakunnallisen yhteistyön kattavuus katsotaan eduksi hankkeelle tukiprosenttia määritettäessä. Hankkeessa on oltava myös hakijan/hakijoiden omaa rahoitusta. Muu rahoitus voi olla kunta- tai muuta julkista rahoitusta sekä yksityistä rahoitusta. Hankkeiden enimmäiskesto on kolme vuotta. Hallintoviranomaisen antaman, tämän hetkisen, ohjeistuksen mukaan hankkeiden toteutuksen tulee päättyä viimeistään 31.12.2022. Hakija tekee hakemuksessa esityksen hankkeessa käytettävästä kustannusmallista. Kustannukset voidaan korvata joko prosenttimääräisinä (flat rate) tai kertakorvauksena (lump sum). Haku kohdennetaan EAKR-toimintalinjan 2 erityistavoitteiden 3.2, 4.1 ja 5.1 mukaisiin hankkeisiin. Tässä haussa etusijalla ovat erityistavoitteen 3.2.:n mukaiset hankehakemukset.
 
Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksella Satakunnassa edistetään kehittämistoimijoiden, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän ennakointi-, innovaatio- ja kehittämistoiminnan maakunnallista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä maakunnan osaamiskeskittymien ja älykkään erikoistumisen vahvistamiseksi maakuntaohjelman 2018–2021 kehittämisteemojen mukaisesti. Maakuntaohjelma löytyy Satakuntaliiton nettisivuilta osoitteesta http://www.satakuntaliitto.fi/maakuntaohjelma
 
Hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn EURA2014-tietojärjestelmässä viimeistään maanantaina 4.3.2019. Tietojärjestelmä on osoitteessa www.eura2014.fi. Rahoituksen hakeminen edellyttää verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. 
 
Katso tarkat hakuohjeet
Satakunnan hakuohjeet
 
Hakuvaiheessa lisätietoja Satakuntaliitossa antavat:
Vs. Aluekehitysjohtaja Katja Laitinen (etunimi.sukunimi@satakunta.fi), p. 044 711 4360
Rahoitusasiantuntija Jyrki Tomberg (etunimi.sukunimi@satakunta.fi), p. 050 569 6818
Aluekehitysasiantuntija Krista Tupala (etunimi.sukunimi@satakunta.fi), p. 044 711 4387
Aluekehitysasiantuntija Kari Hietala (etunimi.sukunimi@satakunta.fi), p. 044 711 4378