CPMR – Conference of Peripheral Maritime Regions

CPMR on Euroopan perifeeristen merellisten alueiden järjestö, joka on perustettu vuonna 1973. Sillä on 160 jäsenaluetta 28 maasta. Suomesta jäseninä ovat Satakunnan ohella Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Varsinais-Suomi, Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa.

CPMR:n toiminnan painopisteitä ovat aluepolitiikka, meripolitiikka, liikenne sekä energia- ja ilmastoasiat. Lähempi työskentely tapahtuu kuuden maantieteellisen komission kautta. Satakunta on mukana, muiden suomalaismaakuntien tavoin, Itämeri-komissiossa. CPMR:n toimintatapana on aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen. Työryhmissä on poliittinen edustus.

Lisätietoja http://www.cpmr.org