Suunniteltu Satakunta - juhlavuodet 2011-2012

Vuosia 2011–2012 vietettiin Satakunnassa suomalaisen ja satakuntalaisen aluesuunnittelun, aluekehittämisen ja edunvalvonnan juhlavuosina.

Vuonna 2011 on kulunut

680 vuotta siitä, kun Satakunta mainittiin ensimmäisen kerran kirjallisessa lähteessä vuonna 1331.

70 vuotta Satakunnan aluesuunnittelun käynnistymisestä arkkitehti Alvar Aallon johdolla vuonna 1941.

70 vuotta Satakunnan Maakuntaliiton perustamisesta 18.6.1941.

20 vuotta Satakuntaliiton perustamisesta vuonna 1991.

Vuonna 2012 on kulunut

70 vuotta arkkitehti Alvar Aallon laatiman Kokemäenjokilaakson aluesuunnitelman valmistumisesta vuonna 1942.

Juhlavuosien tapahtumat ja tapahtumakalenteri

Juhlavuosien aikana oli hyvä tilaisuus palauttaa mieliin vuosikymmenten takaisia tavoitteita ja tapahtumia Satakunnan värikkäästä historiasta, tehdä tunnetuksi satakuntalaisuutta sen laajassa kirjossa, taidetta ja kulttuuria sekä maakunnan kehittämis- ja suunnittelupoliittista asemaa. Tämä tarkastelu tarjosi samalla mahtavat eväät tulevaisuuden tarkasteluun ja maakunnan tahtotilan määrittämiseen.

Tapahtumat koostuivat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti monipuolisista ja monialaisista tilaisuuksien ketjusta. Liiton lisäksi juhlavuosien teemaan sitoutui lukuisia toimijoita, organisaatioita ja yhteistyötahoja. Juhlavuosien aikana valmistui aiheesta useita julkaisuja ja näyttelyjä. Erilaisilla foorumeilla oli mahdollisuus nostaa esiin ja palkita sekä historiallisia että nykypäivän kehittyviä alueita, edistyksellisiä toimijoita ja satakuntalaisia - ennen kaikkea tuoda esiin Satakunnasta alkanutta suomalaisen aluesuunnittelun sisältöä, historiaa ja nykypäivää suuren yleisön tietoisuuteen.

Satakuntaliitto kutsui kaikkia aiheesta kiinnostuneita omalla sarallaan toimimaan eri puolilla maakuntaa satakuntalaisen aluesuunnittelun, kehityksen, kulttuurin ja perinteen ynnä muiden aktiviteettien esittelemiseen.

Juhlavuosien tilaisuuksista ja tapahtumista löytyy tarkempia tietoja vasemmanpuoleisista linkeistä. 

Juhlavuosien työryhmä

Juhlavuosia valmisteli ja koordinoi työryhmä, joka koostui maakuntahallituksen ja Satakuntaliiton edustajista.

Työryhmään kuuluivat maakuntahallituksen edustajina Jukka Tuori (pj.), Harri Kivenmaa (vpj.), Tapio Huhtanen ja Juha Sandberg sekä Satakuntaliiton edustajina maakuntajohtaja, joka toimii työryhmän esittelijänä, Pirjo Mäntylä (siht.), Viveka Lanne, Ulla Koivula, Sirkka Lehto ja Tiina Leino.