Aluetypologia - kaupungin ja maaseudun paikkatietoperusteinen aluerajaus

Suomen ympäristökeskus yhdessä Oulun Yliopiston Maantieteen laitoksen kanssa on kehittänyt uuden paikkatietopohjaisen alueluokituksen Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) tilauksesta. 

Alueluokituksen (aluetypologian) avulla pystytään erottamaan kaupunkialueet maaseutualueista sekä laskemaan tilastoja eri alueluokille ja niiden yhdistelmille. Alueluokituksen soveltamisessa on keskeistä sen käyttö yhdessä muiden aineistojen ja aluetypologioiden kanssa. Kun esimerkiksi tarkastellaan seututasoa ja sitä pienempiä aluekokonaisuuksia, taajama - haja-asutus luokituksella saadaan typologian käyttöön selvästi enemmän sisältöä. Alueluokituksesta voidaan laskea tilastotietoa erilaisiin hallinnollisiin alueluokkiin ja taajamia voidaan luokitella niiden alueluokan perusteella.

Oheisessa karttakuvassa on sovellettu aluetypologiaa ja laadittu alueluokkiin perustuvat väkiluku- ja työpaikkajakaumat Satakunnan maakunnan alueella ja koko maassa.

 

Satakunta Suomen kaupunki-maaseututypologiassa (kartta pdf-muodossa)