Satakunnan aluerakenneanalyysi 2014

Asuminen, palvelut, tuotanto ja vapaa-aika muodostavat erikokoisia yhdyskuntia, jotka yhdistyvät toisiinsa verkostoivien rakenteiden, kuten liikenneyhteyksien ja teknisen huollon järjestelmien, välityksellä. Aluerakenteella tarkoitetaan yhdyskuntien, niitä yhdistävien verkostorakenteiden sekä luonnonympäristön muodostamaa kokonaisuutta.

Aluerakennetta voidaan tarkastella eri mittakaavoissa. Maakuntatason aluekehitys- ja aluesuunnittelutyössä on tärkeää seurata maakunnan kokonaiskuvaa aluerakenteen eri osatekijöiden kautta. Vuoden 2014 aikana Satakuntaliitossa laadittiin raportti, joka käsittelee eräitä aluerakenteeseen liittyviä teemoja Satakunnan maakunnan osalta. Nämä teemat ovat väestö, taajamarakenne, työpaikkarakenne, työssäkäynti sekä paikkatietoon perustuvat alueluokitukset.

Raportin laadinnassa painopisteenä oli nostaa esiin paikkatietoaineistot ja niiden suomat mahdollisuudet analysoida tutkittavia teemoja hallinnollisista rajoista riippumatta. Kuntajakoon ja muihin hallinnollisiin rajoihin perustuvaa tilastointia ei kuitenkaan ole ollut syytä sivuuttaa kokonaan, ja myös tätä aineistoa on hyödynnetty raporttia laadittaessa.

Aluerakenneanalyysi on laadittu osana maakunnan kehittämisrahalla rahoitettua Satakuntaliiton tietohallinnan kehittäminen -hanketta.

Raportti ladattavissa tästä (pdf 5,5 Mb)

Raportin sisältämä kuva- ja karttamateriaali on katsottavissa ja ladattavissa pdf-tiedostoina (koko 0,5 - 11 Mt) seuraavilta alasivuilta, jotka on ryhmitelty aihepiirin mukaan:

Maakunnan yleispiirteet

Suomen Ympäristökeskuksen alueluokitukset

Väestö

Taajamat

Työpaikat ja työssäkäynti

Lisätietoja:

Paikkatietoasiantuntija Veli-Matti Rintala

puh. 044 711 4316

veli-matti.rintala(at)satakunta.fi