Aluekehitys

Aluekehityksen toimiala

•    laatii maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman sekä sen toteuttamissuunnitelman
•    vastaa ennakoinnin yhteensovittamisesta maakunnassa sekä alueellisen pitkän ja keskipitkän
      aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittamisesta ja alueellisten koulutustavoitteiden
      valmistelusta osana koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnittelua
•    edistää kuntien ja maakuntien välistä yhteistyötä sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä
•    hoitaa tehtäviinsä liittyviä kansainvälisiä asioita ja yhteyksiä
•    edistää kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittamista
      osana maakuntaohjelman toteuttamista

•    vastaa liitossa alueellisten rakennerahasto-ohjelmien toteuttamisesta
•    vastaa maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta
•    arvioi ja seuraa maakunnan ja sen osien kehitystä ja kehittämistoiminnan vaikuttavuutta

Aluekehityksen toimiala tekee yhteistyötä valtion viranomaisten, alueen kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden maakunnan kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa.

Tehtävät perustuvat alueiden kehittämislakiin.

Aluekehitysjohtaja
Timo
Vesiluoma

• maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun johtaminen ja koordinointi
• EU- ja kansallisen ohjelmatyön ja -rahoituksen johtaminen
• kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
• tutkimus- ja koulutusyhteistyö
• MYR:n pääsihteeri
• aluekehityksen johtaja
• maakuntajohtajan 1. sijainen
• johtoryhmän jäsen

puhelin +358 44 711 4330
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi