Aluekehityksen tilannekuva

Satakunnan maakuntaohjelman 2018–2021 toteuttamisen seurannan, maakuntaohjelman kehittämisteemojen tilannekuvan sekä keskeisten muutosilmiöiden pohdinnan osalta laaditaan Satakunnan aluekehityksen tilannekuvaraportteja kaksi kertaa vuodessa.

Satakunnan aluekehityskatsaus, kevät 2020

Satakunnan aluekehityksen tilannekuva, syksy 2019

Satakunnan aluekehityskatsaus, kevät 2019

Satakunnan aluekehityksen tilannekuva, syksy 2018

Aluekehitysasiantuntija
Saku
Vähäsantanen

• aluetutkimus
• aluekehityksen toimiala

puhelin +358 44 711 4350
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Aluekehitysasiantuntija / Regional advisor
Krista
Tupala

• maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
• alueellinen kulttuurin, matkailun ja maaseudun kehittämisen yhteistyö, kalastusasiat
• rakennerahastohankkeiden (EAKR) yhteyshenkilö
• alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) yhteyshenkilö
• Interreg:it ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelma
• maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
• Satakuntaliiton hankeryhmä
• aluekehityksen toimiala

puhelin  +358 44 711 4387
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi