Alueiden käyttö

Alueiden käytön toimialan tehtävät määräytyvät pääosin maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Maakunnan liiton tulee huolehtia maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen kehittämisestä.

Maakuntakaavan toteuttamista edistetään käymällä neuvotteluja, antamalla lausuntoja ja  osallistumalla  suunnittelu- ja hankeryhmiin. Asiantuntemusta annetaan myös toimialaan liittyvissä EU-hankkeissa.

Yhteistoiminta kuntien ja eri viranomaisten kanssa on tiivistä erityisesti kuntien kaavoitukseen,  liikenne-, vesihuolto- ja energia-asioiden suunnitteluun, ranta-alueiden käyttöön, maa-aineksiin, jätehuoltoon, kulttuuriympäristöön, ympäristö- ja luontoasioihin liittyvissä asioissa. Alueiden käytön toimiala vastaa myös liiton paikkatieto- ja kartastoasioista.

Alueiden käytön johtaja (virkavapaalla 1.2.2020-31.7.2020)
Päivi
Liuska-Kankaanpää

• maakuntakaavan toteuttamisen edistäminen
• maakuntakaavan valmistelu
• maakuntakaavan toteuttamiseen liittyvät viranomaistehtävät
• liikenne
• alueiden käytön johtaja
• maakuntajohtajan 2. sijainen
• johtoryhmän jäsen