Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmä

Tulevaisuuden suunnitteluun orientoituva maakunnallinen yhteistyöryhmä painottaa toiminnassaan ajankohtaisia aluesuunnittelukysymyksiä. Ryhmän toiminnan painopisteet ovat vaihdelleet vuosien kuluessa.

Ympäristöasiantuntija
Anne
Savola

• maakuntakaavan valmistelu
• maakuntakaavan toteuttamiseen liittyvät viranomaistehtävät
• ympäristöasiat ja ympäristövaikutusten arviointi
• luonto
• maa-aines
• aluekehitys- ja hanketyöhön osallistuminen
• alueiden käytön toimiala

puhelin +358 50 596 1362
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi