Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmä

Tulevaisuuden suunnitteluun orientoituva maakunnallinen yhteistyöryhmä painottaa toiminnassaan ajankohtaisia aluesuunnittelukysymyksiä. Ryhmän toiminnan painopisteet ovat vaihdelleet vuosien kuluessa. Vuonna 2015 teemana on Satakunnan maakuntakaavan toteuttamisen edistäminen.

Vuoden 2017 kokousmuistiot

Vuoden 2016 kokousmuistiot

Vuoden 2015 kokousmuistiot

Vuoden 2014 kokousmuistiot

Vuoden 2013 kokousmuistiot

Vuoden 2012 kokousmuistiot

Vuoden 2011 kokousmuistiot

Vuoden 2010 kokousmuistiot
 

 

 

 

Ympäristöasiantuntija
Anne
Savola

• maakuntakaavan valmistelu
• maakuntakaavan toteuttamiseen liittyvät viranomaistehtävät
• ympäristöasiat ja ympäristövaikutusten arviointi
• luonto
• maa-aines
• aluekehitys- ja hanketyöhön osallistuminen
• alueiden käytön toimiala

puhelin +358 50 596 1362
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi