Ajankohtaista

18.5.2020

Merialuesuunnitelma 2030 -luonnos on nähtävillä 18.5.-17.6.2020 välisenä aikana:

Satakuntaliitto ja Varsinais-Suomen liitto ovat laatineet Merialuesuunnitelma 2030 -luonnoksen Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualueelle.

Merialuesuunnitelmaluonnokseen ja keskeisiin valmisteluaineistoihin voi tutustua merialuesuunnitelma.fi -sivustolla. Sivustolla on lomake, minkä kautta suunnitelmaluonnoksesta voi antaa palautetta.

 

10.4.2019

Tutustu ja anna palautetta merialuesuunnittelusta 10.4.-10.5.2019 välisenä aikana:

Satakuntaliitto ja Varsinais-Suomen liitto ovat laatineet syksyn 2018 aikana merialuesuunnittelun tilannekuvan Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualueelle.Tilannekuva koostuu ekologisesta tilannekuvasta, sinisen talouden tilannekuvasta ja merialueen ominaispiirteiden kuvauksesta. Alkuvuoden 2019 aikana merialuesuunnittelu on jatkunut valtakunnallisten tulevaisuusskenaarioiden laatimisella.

Tulevaisuusskenaariot laaditaan valtakunnallisina ja suunnittelualuekohtaisina. Skenaarioissa tarkastellaan merialueen toimintaympäristön muutoksia sekä intressitahojen tarpeita ja näkemyksiä Suomen merialueen tulevaisuuden kehityksestä. Sidosryhmille suunnatut tulevaisuusskenaariotyöpajat järjestetään Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualueella 14.5. klo 10-16 Turussa ja 6.6. klo 9-12 Porissa.

Kaikkeen materiaaliin voi tutustua ja tilannekuvaan ja alustaviin valtakunnallisiin skenaarioihin voi antaa palautetta 10.4.–10.5.2019 välisenä aikana merialuesuunnittelu.fi -sivustolla. Saadun palautteen pohjalta käynnistyy varsinaisten suunnitelma­luonnosten valmistelu.

 

13.12.2018

Suomen meriympäristön tila 2018 -raportti ilmestyi tänään.

Meriympäristön hyvä tila on keskeinen tavoite merialuesuunnittelussa. Ympäristöministeriön uutinen raportin julkaisemista löytyy täältä ja suora linkki raportiin on tässä.

10.12.2018

Sidosryhmäyhteistyö kalastajien, kalastusmatkailurittäjien ja kalankasvattajien kanssa käynnistyy. Imoittaudu mukaan!

Työpaja kalastajien kanssa, 14.1.2019:

Kutsu kalastajien työpajaan

Työpaja kalastusmatkailuyrittäjien kanssa, 16.1.2019:

Kutsu kalastusmatkailuyrittäjien työpajaan

Työpaja kalankasvattajien kanssa, 17.1.2019:

Kutsu kalankasvattajien työpajaan

27.11.2018

Merialuesuunnittelun vuorovaikutussuunnitelma on julkaistu.

Suunnitelman voi ladata pdf-muodossa tästä.

Plan för växelverkan inom havsplaneringen finns här.

Vuorovaikutussuunnitelma on tutustuttavissa myös verkkosivuilla www.merialuesuunnittelu.fi . Plan för växelverkan inom havsplaneringen finns också på sidan www.merialuesuunnittelu.fi .