Ajankohtaiset tiedotteet

 

Turvallisesti yhdessä – Satakunnan vanhusneuvoston tapahtumapäivä 24.10. Porissa (16.10.2017)

Satakunnan vanhusneuvoston vuoden 2017 yleisöseminaarin teema on Turvallisesti yhdessä. Teemapäivä on suunnattu niin ikäihmisille kuin heidän läheisilleen, alalla työskenteleville ja muille kiinnostuneille. Seminaari pidetään tiistaina 24.10.2017 klo 10-16 Satakunnan Ammattikorkeakoulun uudella kampuksella osoitteessa Satakunnankatu 38, Pori. Tilaisuus on maksuton eikä vaadi ilmoittautumista.

Luennot ja näytteilleasettajat tarjoavat tietoa mm. 55+ vuokra-asunnoista, ikäihmisten palveluista, terveystuotteista, perhehoidosta ja apuvälineistä, tukituotteista, kirkon palveluista, kotihoidosta, edunvalvontavaltuutuksesta ja testamentin teosta, omaishoidosta ja muun muassa muistiin liittyvistä asioista. Paikan päällä voi teettää veloituksetta silmänpohjan paineen mittaukseen ja keskustella optikon kanssa näkemiseen liittyvistä asioista ja esimerkiksi harmaakaihin hoitomahdollisuuksista. Punaisen Ristin osastolta saa mukaansa ”stressiä poistavan sydämen”. Paikalla on myös Satakunnan Kansan digineuvontapiste, jossa saa henkilökohtaista neuvontaa satakunnankansa.fi:n näköislehden ja mobiilisovelluksen käyttöön. Tapahtumassa kerrotaan mahdollisuudesta saada terveydenhuollon palveluja ajasta ja paikasta riippumatta suoraan vaikka kotisohvalle. Satakunnan vanhustukiyhdistyksen esittelypöydältä löytyy apua yksinäisyydestä kärsiville ikäihmisille ja mukana on myös ekosysteemi, jossa on viestintä-, tuki- ja turvajärjestelmä, jonka avulla ikääntyvät tai muuten apua tarvitsevat pärjäävät kotona pidempään.

Pepper-robotti toivottaa vieraita tervetulleiksi klo 10-10.30. Tapahtumassa on tarjolla luentoja koko päivän sekä Agora-salin edestä lähteviä kampusesittelyitä tasatunnein klo 11, 12, 13, 14 ja klo 15. Lampin tanhupiiri esiintyy klo 12.15 ja 13.15. Brander ja Nyyper Raumalta juttelevat Rauman giälellä mukavia tarinoita luentosalissa klo 14 ja TAITE – Taiteella ja teknologialla moderneja hyvinvointipalveluja -esittelypöydällä senioreiden performanssiryhmä esittää Perhosmarssin. Porin Leipä maistattaa tuotteitaan ja monella näytteilleasettajalla on arvontoja, joissa on palkintoina muun muassa lahjakortteja.

Tutustu koko ohjelmaan, luentoihin ja näytteilleasettajiin sivulla http://www.satakuntaliitto.fi/turvallisestiyhdessa tai liitteenä olevasta tilaisuuden julisteesta. Näytteilleasettajia on tällä hetkellä 35. Café Agorasta voi ostaa omakustanteisen lounaan. Satakuntaliitto tarjoaa kullekin kävijälle kahvin ja pullan (kahviliput jaossa paikan päällä).

Satakunnan vanhusneuvosto on Satakuntaliton alainen toimielin, jonka tehtävänä on toimia maakunnan kunkin kunnan vanhusneuvoston kanssa yhteistyössä kannustaen ja tukien vanhusneuvostoja toiminnassaan.

Maakunnallinen vanhusneuvosto on toiminut Satakunnassa vuodesta 2010 alkaen ainoana Suomen maakunnallisena vanhusneuvostona. Vuoden 2020 alusta tulee jokaisessa Suomen maakunnassa lakisääteisesti olla maakunnallinen vanhusneuvosto.

Lisätietoja tapahtumasta:
Satakunnan vanhusneuvoston sihteeri, Satakuntaliiton markkinointisihteeri Ulla Koivula, ulla.koivula@satakunta.fi puh 050 528 4856
-          Näytteilleasettajien yhteystiedot mahdollisia haastatteluja varten.
-          Yhteydenotot, jos olet kiinnostunut tulemaan tapahtumaan näytteilleasettajaksi.
http://www.satakuntaliitto.fi/turvallisestiyhdessa

Lisätietoja Satakunnan vanhusneuvostosta:
Satakunnan vanhusneuvoston varapuheenjohtaja Irma Roininen sp.irmaroininen@gmail.com puh. 0440-263 546
http://www.satakuntaliitto.fi/vanhusneuvosto

 

Satakuntaliittoon 16 EAKR-hankehakemusta – jaossa 1,5 miljoonaa euroa (13.10.2017)

Torstaina 5.10.2017 päättyneeseen Satakuntaliiton Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankehakuun saapui 16 hankehakemusta. Rahoitusta haettiin yhteensä 3,164 miljoonan euron edestä toimintalinjasta 2 ’Kestävää kasvua ja työtä’. Jaossa on noin 1,5 miljoonaa euroa.

Hankehakemusten käsittelyprosessi alkaa Satakuntaliiton hanketiimissä, jossa hankehakemukset pisteytetään ja arvioidaan. Tämän jälkeen hakemukset ja niiden tukikelpoisuus käsitellään yhdessä koordinoivan liiton kanssa. Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) sihteeristö käsittelee hankkeet kokouksessaan 22.11.2017, jonka jälkeen hankkeita on mahdollista viedä maakuntahallituksen käsittelyyn. Ensimmäiset päätökset hankehallinnoinnin sähköisestä EURA-järjestelmästä on mahdollista tehdä ennen joulua, mutta osa hankepäätöksistä jäänee kuitenkin alkuvuoteen 2018. Hankehakijoihin tullaan olemaan yhteydessä käsittelyprosessin eri vaiheissa ja muun muassa budjetteihin tullaan pyytämään tarkennuksia.

Satakuntaliiton hanketiimi kiittää kaikkia hakuun osallistuneita hanketoteuttajia!

Lisätiedot:
Rahoitusasiantuntija Jyrki Tomberg 050 569 6818, jyrki.tomberg@satakunta.fi

Satakunnan tiet - kinttupoluista tulevaisuuden liikennekäytäviin -kirja julkistetaan Turun kirjamessuilla tänään (6.10.2017)

Suomen tieverkosto on kulkenut pitkän matkan esihistoriallisista maareiteistä tämän päivän moottoriteihin. Tuore Satakunnan tiet - kinttupoluista tulevaisuuden liikennekäytäviin -kirja juhlistaa Suomen 100-vuotisjuhlavuotta. Itsenäisyyden alussa teiden kunnossapito kuului talonpoikien yhteisiin veroluonteisiin velvollisuuksiin. Maanteiden kehittyminen on ollut kiinteässä vuorovaikutuksessa ajoneuvotekniikan kanssa. Hyväkuntoinen tie on mahdollistanut paremmat kulkuneuvot ja hyvät kulkuneuvot vaativat paremmat tiet. Julkaisu avaa erilaisia näkökulmia teihin ja niiden historiaan ja nykypäivään. Tekstit kuljettavat ajan ja ihmisten muovaamia kinttupolkuja pitkin tulevaisuuden nopeille liikenneväylille. Kirjasen luettuasi näet arkielämäsi tiet uudessa valossa. Nykyään Satakunnan tärkein tiehanke liikennejärjestelmän kehittämisessä on valtatien 8 Turku–Pori -yhteysvälin parannus. Muita tulevaisuuden tavoitteita ovat valtatie 2 liikennekäytävän kehittäminen ja Pori–Tampere–Helsinki -henkilöraideliikenteen matka-ajan lyhentäminen alle kolmeen tuntiin.

Kirjan teemaa tukeva ja täydentävä verkkoportaali ’Satakunnan tiestö 100 vuotta sitten’ osoitteessa arcg.is/0rTj5r esittelee kartoin, kuvin ja tekstein Satakunnan teiden historian kannalta merkittäviä kohteita. Digitointiprojektin ja aineiston on toimittanut Johanna Roslund.

Kirjan julkistus on Turun kansainvälisillä kirjamessuilla tänään; messut ovat avoinna 6.-8.10.2017. Kirjaa on rajattu määrä jaossa messuilla. Kirjaa voi tiedustella Satakuntaliitosta.

Kirja on luettavissa sähköisenä https://issuu.com/satakuntaliitto/docs/satakunnantiet_issuu

Kirjan on tuottanut Satakuntaliitto yhteistyössä Turun yliopiston ja Satakunnan Museon kanssa. Kirjaan tekstejä ovat kirjoittaneet Ville Turunen liikennesuunnittelija Satakuntaliitossa, Johanna Roslund HuK neljännen vuoden opiskelija Turun yliopiston Porin yksikön kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Aleksi Suominen rakennusmestari valtatien 8 työmaalla 1960-1963, Maunu Häyrynen Turun yliopiston maisemantutkimuksen professori Porin yliopistokeskuksessa, Liisa Nummelin rakennustutkija Satakunnan Museossa, Leena Koivisto arkeologi Satakunnan Museossa, Maija Anttila tekniikan tohtori, arkkitehti SAFA, toiminut Kankaanpään kaupunginarkkitehtina 1987-2012, eläkkeellä, Liisa Juhantalo kuvataidealan koulutusjohtaja SAMK Kuvataide Kankaanpään taidekoulu, eläkkeellä vuodesta 2008 ja Pori-Kankaanpää-taideprojektien ideoija ja puheenjohtaja, Anne Savola ympäristöasiantuntija Satakuntaliitossa, Laura Puolamäki projektipäällikkö Rauman kaupungilla Living with Cultural Heritage -hankkeessa, Veli-Matti Rintala paikkatietoasiantuntija Satakuntaliitossa, Susanna Roslöf maakunta-arkkitehti Satakuntaliitossa ja Susanna Virkki Suomi 100 Satakunta -aluekoordinaattori Satakuntaliitossa, tohtorikoulutettava.

Lisätiedot:
Susanna Virkki, Satakuntaliitto, 044 711 4313, susanna.virkki@satakunta.fi
Ville Turunen, Satakuntaliitto, 044 711 4363, ville.turunen@satakunta.fi
Johanna Roslund, Turun yliopisto, joanro@utu.fi

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) 4.10.2017 kokouksen tiedote
Satakuntaan EU:n rakennerahastorahoitusta 9,1 miljoonaa euroa vuonna 2018

Satakuntaan on tulossa vuonna 2018 yhteensä 9,1 miljoonaa euroa Euroopan unionin ra-kennerahasto-ohjelman rahoitusta. Summasta 5,6 miljoonaa euroa on Euroopan aluekehi-tysrahaston (EAKR) ja 3,5 miljoonaa euroa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osuutta. Vuoden 2019 arviolaskelma tuo maakuntaan 7,9 miljoonaa euroa lisärahoitusta. Rahoitusta myönnetään satakuntalaisiin kehittämishankkeisiin erikseen määrättyinä hakuaikoina.

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi tänään pidetyssä kokouksessa maakuntaohjelman toi-meenpanosuunnitelman rahoituskehykset vuodelle 2018 ja arvion myös vuoden 2019 rahoitus-osuuksista. Kaikkiaan kahden vuoden aikana Satakunta saa n. 17 miljoonaa euroa käytettäväksi ja myönnettäväksi hyviin, EU:n rakennerahasto-ohjelman mukaisiin, kehittämishankkeisiin. Vuoden 2019 rahoitus on tässä vaiheessa arvio ja summa on vuoteen 2018 verrattuna aleneva. Vuonna 2018 rahoitusta kohdentuu maakuntaan n. 9.1 miljoonaa euroa kun taas vuoden 2019 vastaava summa on n. 7,9 miljoonaa euroa.

Rahoitusta myönnetään pari kertaa vuodessa järjestettävien hakujen perusteella. Syksyn haun osalta haku ESR-hankkeisiin on päättynyt 3.10. ja EAKR-hankkeiden osalta haku päättyy huo-menna 5.10. Rahoitusta myönnetään PK-yritysten kilpailukyvyn parantamiseen, uuden tiedon ja osaamisen tuottamiseen ja hyödyntämiseen, työllisyyteen ja työvoiman liikkuvuutta edistäviin toimiin, koulutuksen ja ammattitaidon kehittämiseen sekä sosiaalista osallisuutta edistäviin toi-miin ja köyhyyden torjuntaan.

Maakuntaohjelman 2018-2021 laadinta etenee

Muutosmaakuntaohjelman laadinta vuosille 2018-2021 on edennyt siihen pisteeseen, että luon-nosta on täsmennetty vaikuttavuustavoitteiden, kehittämisteemojen sisältöjen määrittelytavan, rahoitusmahdollisuuksien, seurantamittareiden ja ympäristöselostuksen osalta. Saatujen kom-menttien pohjalta on valmisteltu ohjelman toinen luonnos, jota maakunnan yhteistyöryhmä kä-sitteli tämän päivän kokouksessa. Luonnos on asetettu virallisesti nähtäville ja lähetetty lausun-noille. Lausuntojen perusteella muokattu maakuntaohjelma 2018-2021 hyväksytään lopullisesti maakuntavaltuuston kokouksessa joulukuussa.

Esitykset ja alustukset kokouksessa:

Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluvaihe 2 Satakunnassa – Katsaus toimintasuunnitelmaan

Satakunnan maakuntaohjelma 2018-2021 Luonnos 2 Vaikutusten arvioinnit

Satakunnan ELY-keskuksen monivuotinen tulossopimus 2016-2019 Tulossopimuksen tarkistaminen vuodelle 2018

Ajankohtaisia asioita Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö ja Liikenne -vastuualueelta

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2018-2019

Lisätiedot:
MYR:n puheenjohtaja Satu Pietilä p. 0400-608 289
vs. aluekehitysjohtaja Katja Laitinen p. 044-711 4360 (Satakuntaliitto)
rahoitusasiantuntija Jyrki Tomberg p. 050-5696 818 (Satakuntaliitto)
Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista

Meri ja murteet - Satakunta ja Varsinais-Suomi yhdessä Turun kirjamessuilla 6.-8.10. (2.10.2017)

Satakunnalla ja Varsinais-Suomella on pitkä yhteinen menneisyys paitsi naapurimaakuntina, myös entisen Turun ja Porin läänin muodostajina. Tänä vuonna Varsinais-Suomen liitto ja Satakuntaliitto toteuttavat Suomi100 -juhlavuoden ”Yhdessä”-teemaa ja osallistuvat Turun kansainvälisille kirjamessuille 6 – 8.10.2017 yhteisosastolla (B1-2).

Satakunnan ja Varsinais-Suomen yhteisen messuosaston teemana on maakuntien merellisyys sekä rikas murreperintö. Osasto esittelee molempia maakuntia ja saa messukävijän pohtimaan lounaissuomalaista identiteettiä kielen ja merellisyyden kautta. Osastolla kävijät pääsevät jättämään viestilippuihin oman suosikkimurresanansa. Messuosastolla päivystävät sekä Varsinais-Suomen liiton että Satakuntaliiton työntekijät, jotka esittelevät maakuntia ja vastaavat yleisön kysymyksiin. Maakuntajohtajat Kari Häkämies ja Asko Aro-Heinilä ovat tavattavissa messuosastolla lauantaina 7.10. klo 12 - 13.

Maakunnan liitot ovat yhdessä tuottaneet kirjamessujen ohjelmatarjontaan kolme mielenkiintoista lavaohjelmaa, jotka ovat saaneet alkunsa kirjamessujen tämän vuoden teeman Yksi maa – monta ääntä innoittamana. Kuultavissa ovat nuorten äänet, sukupolvien äänet sekä meren äänet:

Perjantaina 6.10 klo 10.40 – 11.00 auditorio
Valtakunnallinen 100visio - nuorten uusi itsenäisyysjulistus -kilpailu esittäytyy

Suomi tulee saamaan uuden itsenäisyysjulistuksen syksyllä 2017. Nuoret tekevät historiaa! Esillä on ympäri Suomea saapuneiden visioiden kavalkadi. Millaisena nuoret näkevät tulevaisuutensa? Entä millainen Suomi on vuonna 2117? Tulevaisuuden näkymiä esitellään tanssien, sanoin, kuvin ja videoin. Esitys Temple of Dance; Tanssikoulu Liisa Nojonen, Pori: Ellinoora Lehti, Liina Lummevaara, Maiju Raita, Sofianna Salmi, Meri Tankka ja Riikka Tankka.

Perjantaina 6.10 klo 17.20 – 18 auditorio
Sananlaskupätle

Luvassa on aimo kattaus satakuntalaisia ja varsinaissuomalaisia sutkautuksia ja elämänmenoa sadan vuoden ajalta - sanoiksi puettuna. Satakunnasta työryhmä, näyttelijät Taina Silkkola, Vesa Kivinen ja Marju Kauppinen ja Varsinais-Suomesta vapaa teatteriryhmä Teatteri Terve Tytön Kati Urho, Laura Hurme sekä Emmi Lovén ovat etsineet perinteisiä sananlaskuja, mutta ovat valmiina keksimään aivan uusiakin! Sananlaskupätlessä mitellään sanoin ja sävelin.

Sunnuntaina 8.10. klo 11 - 11.20 Onerva
Meren äänet -keskustelu

Taivassalolainen kirjailija ja runoilija Tuula Sandström sekä raumalainen tietokirjailija ja valokuvaaja Raimo Sundelin keskustelevat teemalla Meren äänet. Kuuntele tarkalla korvalla – tuleeko meri näinkin lähelle messuhallissa? Keskustelun juontaa Selkämeren kansallispuisto -aktiivi Juhani Korpinen.

Satakuntaliitolle osallistuminen on jo viides peräkkäinen. Aiempina vuosina Satakunta on panostanut vahvasti satakuntalaisten kirjailijoiden esiintuomiseen messuilla, varsinkin vuonna 2016 Satakunnan ollessa teemamaakunta. Tänä vuonna Satakunnan osastolla keskitytään Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 2017 esittelyyn, Satakunnan maakunnan esittelyyn sekä yhteistoimintaan Lounais-Suomen alueella.

Lisätietoja:
Suomi 100: Suomi100 -aluekoordinaattori Susanna Virkki susanna.virkki@satakunta.fi puh. 044 711 4313
100visio: hankeassistentti Essi Pursiheimo essi.pursiheimo@satakunta.fi puh. 044 711 4344
osastoyhteistyö: markkinointisihteeri Ulla Koivula, ulla.koivula@satakunta.fi puh 050 528 4856
lehdistöhaastattelut: viestintäasiantuntija Tiina Leino tiina.leino@satakunta.fi puh 050 465 4199
Turun kirjamessut                               http://www.kirjamessut.fi/
Turun kirjamessujen ohjelma               http://www.kirjamessut.fi/home/ohjelma/                          

 

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokous 2.10.2017
Satakuntaliiton talousarvio ja taloussuunnitelma lausunnoille

Maakuntahallitus aloitti tänään uudessa vuosien 2017-2019 kokoonpanossaan ja hyväksyi kokouksessaan Satakuntaliiton vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman lähetettäväksi jäsenkuntiin lausunnoille. Satakuntaliiton toiminnan keskiössä tulevat olemaan maakuntaohjelman 2018-2021 kehittämiskokonaisuuksien edistäminen, vaihemaakuntakaava 2:n valmistelu, liikenneinvestointien (mm. vt 8, Pori‐Tampere ‐rata ja perustienpito) ja muiden valtioneuvoston kärkihankkeiden toteuttamisen edistäminen Satakunnassa sekä viestinnän kehittäminen Satakunnan kehittämistavoitteiden mukaisesti.

Talousarvioesityksessä toimintatuottojen (3,8 miljoonaa euroa) arvioidaan kasvavan 1,1 Me eurolla ja toimintakulujen (3,9 Me) 1,2 Me eurolla; molemmat muutokset johtuvat maakuntauudistuksen valtioavusta ja Satakuntaliiton hallinnoimien projektien vähentyessä. Olemassa olevien hankkeiden omarahoitusosuudet rahoitetaan viraston työpanoksella ja vähentäen muita toimintakuluja. Koska maakuntalain valmistelu lähtee siitä, että nykyiset maakunnan liitot lakkautetaan 31.12.2019 ja toiminta siirtyy valtion varoin rahoitettavien maakuntien toiminnaksi, kuntien maksuosuuksien periminen ei jatku vuoden 2019 jälkeen.

Lisätiedot: vs. hallintojohtaja Karolina Hentunen 044 711 4385

Edustajien nimeämisiä työryhmiin

Valtion ja Lounais-Suomen yhteiseen kasvun mahdollisuuksia (Siltasopimus) valmistelevaan työryhmään valittiin jäseniksi ylijohtaja Marja Karvonen Satakunnan ELY-keskuksesta ja maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä Satakuntaliitosta. Varsinais-Suomen liitto valitsee ryhmään elinkeinoelämän edustajan. Siltasopimuksen valmistelun Satakunnan taustaryhmän puheenjohtajaksi valittiin Reijo Kallio ja varapuheenjohtajaksi Anne Holmlund sekä ryhmän jäseniksi Antti Simula, Simo Riuttamäki ja Jari Pajukoski.

Maakuntahallitus valitsi Helsinki – Forssa – Pori -liikennekäytävän neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Juha Vasaman ja varapuheenjohtajaksi Harri Kivenmaan ja jäseniksi Riikka Huhtasen, Simo Riuttamäen ja Mikko Kauniston. Satakuntaliitto on neuvottelukunnan valmisteluvastuussa vuosina 2018-2019. Pori-Parkano-Haapamäki -raideliikennekäytävän työryhmään maakuntahallitus nimesi Kari Kähkösen, Kati Mansikkamäen ja Tapio Huhtasen. Länsi-Suomen liittojen puheenjohtajien kokouksiin maakuntahallitus valitsi Reijo Kallion ja Juha Vasaman. Maakuntakaavatoimikuntaan, jonka tehtävänä on maakuntakaavatyön valmistelun ohjaus, nimettiin puheenjohtajaksi Jari Koivisto, varapuheenjohtajaksi Mari Ervelä ja jäseniksi Anne Holmlund, Riina Lehmussalmi ja Jari Pajukoski. Satakunnan toisen asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukuntaan nimettiin maakuntahallituksesta Kari Kähkönen, Harri Kivenmaa ja Irmeli Rosenberg Satakuntaliiton aluekehityksen toimialan edustajien vs. aluekehitysjohtaja Katja Laitisen sekä Saku Vähäsantasen lisäksi. Kehittämistoimikuntaan, jonka tehtävänä oli seurata ja vaikuttaa mm. aluehallinnon uudistamiseen sekä käsitellä muita liiton toimintaan ja johtamiseen liittyviä asioita, nimettiin Reijo Kallio, Juha Vasama, Harri Kivenmaa, Anne Holmlund, Mari Ervelä, Simo Riuttamäki ja Jari Pajukoski.

Lisätiedot: vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505

Maakuntauudistus etenee Satakuntaliiton projektina –’Satakunta – elämää parhaimmillaan’

Maakuntauudistuksen esivalmistelutyö jatkuu Satakuntaliiton hallinnoimana esivalmisteluhankkeena 2 ajalla 1.7.2017 – 31.5.2018. Uuden maakunnan väliaikaishallinnon toiminta on tänä aikana luonteeltaan epävirallista ja valmistelevaa siihen saakka, kunnes Eduskunta on vahvistanut maakuntauudistusta koskevat lait todennäköisesti toukokuussa 2018. Maakuntahallitus hyväksyi esivalmistelutyön työjärjestyksen, joka on alisteinen Satakuntaliiton hallintosäännölle. Maakuntahallitus hyväksyi myös VATE:n toimintasuunnitelmaluonnoksen. Satakunnan kunnilta ja muilta muutosorganisaatioilta pyydetään kommentteja ja sitoutumista siinä esitettyihin toimenpiteisiin 10.11.2017 mennessä.

Maakuntien väliaikaishallinto tulee 1.6.2018 alkaen tekemään maakuntia sitovia, henkilöstöä koskevia päätöksiä ja sopimuksia. Tästä syystä väliaikaishallinnolla on tuolloin velvollisuus noudattaa yhteistoimintalain periaatteita). Väliaikaishallinto perustaa väliaikaisen yhteistoimintaelimen toimikaudeksi, joka on 1.6.2018 - 31.12.2019, ja siihen nimettiin

Henkilöstön edustajat:
KOHO: Virpi Nieminen Satakunnan sairaanhoitopiiri (varalla Johanna Rantanen Porin perusturva)
KOHO: Marie-Anne Saari Porin kaupunki (varalla Asko Mansikkamäki Satakunnan pelastuslaitos)
JUKO: Katriina Lähteenmäki Porin kaupunki (varalla Heli Salokangas Porin kaupunki)
JUKO: Päivi Nurmi Rauman kaupunki (varalla Jaana Heino-Mattila (Satakunnan TE-toimisto)
Kunta-alan unioni/JHL: Erja Starck Satakunnan sairaanhoitopiiri (varalla Marjo Justen Rauman kaupunki)
Kunta-alan unioni/Jyty: Päivi Alho Porin kaupunki (Satu Lankinen Kokemäen kaupunki)
Samalla maakuntahallitus oikeuttaa kutsumaan työskentelyynsä asiantuntijoita, jotta esim. valtion työntekijöitä edustavat tahot voivat osallistua työskentelyyn myös. Satakunnan päätöksessä noudatetaan valtion tekemiä linjauksia.

Väliaikaishallinnon työnantajatahojen edustajat:
Asko Aro-Aro-Heinilä Satakuntaliitto (varalla Ermo Haavisto Satakunnan sairaanhoitopiiri)
Marja Karvonen Satakunnan ELY-keskus (varalla Juhani Sundell Satakunnan TE-toimisto)
Timo Vesiluoma Satakuntaliitto (varalla Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY-keskus)
Jukka Mäkilä Satakuntaliitto (Jaana Männikkö Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä)
Terttu Nordman Porin kaupunkiPekka Tähtinen Satakunnan pelastuslaitos)
Kaisa Kausto-Uski Satakunnan Sairaanhoitopiiri (varalla Tuija Mäki Rauman kaupunki)

Lisätiedot:
Lisätiedot: vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505, maakuntauudistuksen projektipäällikkö, hallintojohtaja Jukka Mäkilä 044 092 8000 ja maakuntauudistuksen projektipäällikkö, aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma 044 711 4330

Lisätiedot kokouksesta:
vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505
Maakuntahallituksen esityslista 2.10.2017
Maakuntahallitus 2017-2019

 

Satakuntaliiton maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi Juha Vasama (kok.), maakuntahallituksen puheenjohtajana jatkaa Reijo Kallio (sdp.) (22.9.2017)

Satakuntaliiton maakuntavaltuusto kokoontui tänään ensimmäistä kertaa uudessa kokoonpanossaan. Valtuuston 53 jäsentä valitsi kokouksessaan puheenjohtajistonsa, maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan.  Maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Juha Vasama (kok.) Porista. Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Mikko Kaunisto (vas.) Huittisista, 2. varapuheenjohtaja Markku Rauta (sdp.) Harjavallasta ja 3. varapuheenjohtaja Tapio Huhtanen (kesk.) Porista.

Maakuntahallituksen puheenjohtajana jatkaa Reijo Kallio (sdp.) Raumalta ja hänen varajäsenensä on Kristiina Salonen (sdp.) Raumalta. Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Anne Holmlund (kok.) Ulvilasta ja hänen varajäsenensä Kristiina Puolakka (kok.) Harjavallasta. Maakuntahallituksen jäsenet (11) ovat:
Kati Mansikkamäki (sdp.) Jämijärvi (henkilökohtainen varajäsen: Jari Koivisto, Kankaanpää)
Harri Kivenmaa (sdp.) Kokemäki (Eija Helander-Nieminen, Eura)
Johanna Huhtala (sdp.) Pori (Ari Vaitiniemi, Pori)
Kari Kähkönen (kok.) Kankaanpää (Jaakko Aromaa, Pomarkku)
Matias Marttinen (kok.) Rauma (Jere Saarela, Rauma)
Riikka Huhtanen (kesk.) Kokemäki (Satu Lankinen, Nakkila)
Antti Simula (kesk.) Rauma (Vesa Jalonen, Eurajoki)
Mari Ervelä (kesk.) Karvia (Irmeli Rosenberg, Kankaanpää)
Riina Lehmussalmi (ps.) Jämijärvi (Sari Kalliokorpi, Nakkila)
Simo Riuttamäki (ps.) Huittinen (Tomi Salonen, Eurajoki)
Jari Pajukoski (vas.) Pori (Jari-Matti Välkkynen, Kokemäki)

Mansikkamäki, Kähkönen, Marttinen, Huhtanen, Simula, Ervelä, Lehmussalmi ja Riuttamäki jatkavat maakuntahallituksessa ja Kivenmaa, Huhtala ja Pajukoski aloittavat uusina. Maakuntahallituksen tehtävä on ajaa Satakunnan etua sekä ohjata ja valvoa Satakuntaliiton toimintaa.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Ilona Sjöman (sdp.) Eurajoelta ja hänen varajäsenensä on Riitta Laakkonen (sdp.) Nakkilasta. Varapuheenjohtaja on Marianne Ostamo (ps.) Porista ja hänen varajäsenensä Jaana Järvinen (ps.) Säkylästä. Tarkastuslautakunnan jäsenet (3) ovat:
Seppo Virtanen (sdp.) Ulvila (henkilökohtainen varajäsen: Jarkko Viljanen, Ulvila)
Juhani Seppälä (kesk.) Kokemäki (Seppo Korvala, Kankaanpää)
Harri Aalto (kok.) Nakkila (Mikael Eklöf, Rauma)

Laakkonen, Virtanen, Seppälä ja Aalto jatkavat tarkastuslautakunnassa. Tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida, kuinka Satakuntaliitolle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat.

Lisäksi Satakunnan Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen Nuorten vaikuttajakoulutuksen käynnistämiseksi Satakunnassa.

Lisätiedot kokouksesta:
vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505
www.satakuntaliitto.fi/maakuntavaltuusto-2017-2019
Maakuntavaltuuston esityslista

Yhteistyötä kasvun edistämiseksi - tavoitteena siltasopimus (15.9.2017)

Satakunnassa linjattiin tänään etenemistä liittyen Lounais-Suomen poikkeuksellisen hyvään elinkeinoelämän kasvuun ja sen vaikutuksiin. Satakunnassa kasvua on erityisesti automatiikka- ja robotiikkaklusterissa, metalliteollisuudessa ja palveluiden alalla. Kasvu on luonut tarpeen mm. uudelle työvoimalle ja infrastruktuurin kehittämiselle.

Vuoden aikana Satakunnan alueella investoinnit ovat kasvaneet ja työllisyys on parantunut selvästi. Työttömien määrä on laskenut kaikissa seutukunnissa: Rauman seudulla 17 %, Porin seudulla 14 % ja Pohjois-Satakunnassa 14 % (heinäkuu 2016 – heinäkuu 2017).  Rekrytoinnit ovat kasvussa, ja Satakunnassa on pulaa mm. rakennusinsinööreistä, sähkö- ja automaatioinsinööreistä, muurareista, hitsaajista ja elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöistä.

Satakunnan maakuntahallitus ja maakunnan toimijat ovat jo sitoutuneet selvitysmies Esko Ahon raportissa ehdotettuun siltasopimusmalliin, joka tuloksena tulee olemaan sopimus Lounais-Suomen ja valtion välillä kasvun mahdollistamiseksi ja edistämiseksi. Tavoite on rakentaa selkeä, ennakoiva ja käytännönläheinen konsepti vastuutahoineen, työnjakoineen ja rahoituksineen. Siltasopimuksen aloitustilaisuus on 10.11.2017 Turussa.

Satakunta käynnistää sopimuksen valmistelun raportin teemojen pohjalta jo syyskuun aikana. Tutkittavat ja kehitettävät teemakokonaisuudet ovat Työvoiman saatavuus, Saavutettavuus, Koulutus ja osaaminen, Tutkimus- ja kehitystyö, Tunnettuus, mielikuvat ja markkinointi sekä Tietopohja.

Siltasopimuksen taustaryhmään Satakunnassa kuuluvat kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen Pori, kaupunginjohtaja Kari Koski Rauma, kaupunginjohtaja Mika Hatanpää Kankaanpää, kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa Huittinen, kunnanjohtaja Juha Majalahti Eura, ylijohtaja Marja Karvonen Satakunnan ELY-keskus, johtaja Juhani Sundell Satakunnan TE-toimisto, toimitusjohtaja Ritva Toivonen Rauman kauppakamari, toimitusjohtaja Minna Nore Satakunnan kauppakamari, toimitusjohtaja Markku Kivinen Satakunnan Yrittäjät, johtaja Jari Multisilta Porin yliopistokeskus, rehtori, toimitusjohtaja Juha Kämäri Satakunnan ammattikorkeakoulu, toimitusjohtaja Lasse Schultz WinNova, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio Sataedu ja Satakunnan kansanedustajat Laura Huhtasaari (PS), Ari Jalonen (Sin.), Kauko Juhantalo (Kesk.), Timo Kalli (Kesk.), Krista Kiuru (SDP), Jaana Laitinen-Pesola (Kok.), Jari Myllykoski (Vas.) ja Kristiina Salonen (SDP) sekä Satakuntaliitosta maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä, vs. aluekehitysjohtaja Katja Laitinen, muutosjohtaja Timo Vesiluoma, maakunta-asiamies Marika Luoma, aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen ja viestintäasiantuntija Tiina Leino. Ryhmä täydentyy maakuntahallituksen edustajilla maakuntahallituksen kokouksessa 2.10.2017.

Lisätiedot:
vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505
Kasvun mahdollisuus – positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-Suomessa -raportti Esko Aho 24.8.2017
Tietoa Satakunnasta – Satakunnan maakuntaportaali Satakunta.fi
Tietoa Satakunnasta – Satakunta lukuina ja infograafeina

 

Satakuntaliiton ja maakuntauudistuksen rahoitus toteutetaan nostamatta kuntaosuuksia
Satakunnan edunvalvonta ja vetovoiman lisääminen vuoden 2018 painopisteinä

Satakuntaliiton vuoden 2018 talousarviossa ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelmassa kuntaosuudet pidetään vuoden 2017 tasolla eli Satakunnan kuntien maksuosuudet eivät nouse vuonna 2018. Maakuntauudistuksen on tarkoitus astua voimaan 2020 alusta; Satakuntaliitto on yksi muutoksessa mukana olevista organisaatioista ja siten sen toiminta loppuu vuoden 2019 lopussa. Maakuntauudistuksen projektitoimiston kustannukset katetaan valtionavustuksella ja tarvittaessa Satakuntaliitolle kertyneestä ylijäämästä.

Satakuntaliitto jatkaa lakisääteisten tehtäviensä hoitoa myös uuden maakuntaorganisaation valmisteluvaiheen aikana. Toiminnan keskiössä 2018 ovat edunvalvonta, Satakunnan brändiviestintä, maakuntauudistuksen viestintä, maakuntaohjelman 2018–2021 kehittämiskokonaisuuksien ja alueellisten rakennerahasto-ohjelmien toteutuminen, kansainvälisyys, aluetietopalvelun kehittäminen ja vaihemaakuntakaava 2:n (energiantuotanto, soiden moninaiskäyttö, kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt) valmistelu arviointeineen.

Lisätiedot: vs. hallintojohtaja Karolina Hentunen 044 711 4385

Maakuntaohjelman 2018-2021 toinen luonnos nähtävillä ja lausunnoilla

Satakunnan maakuntaohjelma 2018-2021 linjaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Siinä sovitetaan yhteen maakunnalliset, kansalliset ja EU:n aluepolitiikan tavoitteet Satakunnassa. Ohjelma perustuu maakuntasuunnitelman – Satakunnan Tulevaisuuskäsikirjan 2035 teemoihin Kannustava yhteisöllisyys, Puhdas elinvoima ja Ihmislähtöiset ratkaisut. Kehittämisteemat ovat: Yrittäjyys, Työllisyys ja sosiaalinen osallisuus, Uudistuva teollisuus, Energia, Biotalous, Kiertotalous, Sininen kasvu, Vetovoima, Hyvinvointi, Turvallisuus ja Saavutettavuus. Osaamisen vahvistaminen, kansainvälistyminen ja digitalisaatio vaikuttavat läpi ohjelman.

Ensimmäiseen maakuntaohjelmaluonnokseen, joka oli nähtävillä 19.6.-4.8.2017, tuli kommentteja 36 vastaajalta. Maakuntahallitus päätti asettaa kommenttien pohjalta valmistellun toisen luonnoksen nähtäville ja laajalle lausuntokierrokselle Satakuntaliiton sidosryhmille 13.10.2017 asti. Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 luonnokseen 2 voi tutustua Satakuntaliiton virastolla (Pohjoisranta 11 D, Pori) tai verkkosivuilla www.satakuntaliitto.fi/maakuntaohjelma2018-2021_luonnos2 Tavoite on, että Satakunnan maakuntaohjelma 2018-2021 hyväksytään maakuntahallituksen 27.11.2017 kokouksessa ja edelleen maakuntavaltuuston kokouksessa 15.12.2017.

Lisätiedot: vs. aluekehitysjohtaja Katja Laitinen 044 711 4360

Satakunnan vetovoimaa kehitetään yhtenäisellä brändillä

Maakuntahallitus hyväksyi Satakunnan brändikäsikirjan, johon on koottu Satakuntaliiton ja Satakunnan yhtenäinen viesti maakunnasta. Tavoite on yhtenäistää Satakunnasta viestimistä ja vahvistaa Satakunnan menestystä. Satakunnasta kerrottavat, yhteiset viestit muodostuvat Satakunnan vetovoimatekijöistä, ja niillä korostetaan positiivisuutta, myönteistä maakuntahenkeä ja yhteisöllisyyttä. Satakunnan markkinointi ja brändin kehittäminen on maakunnan identiteetin, maineen, vetovoiman, pitovoiman, tunnettuuden ja vaikuttavuuden kehittämistä tukien maakunnan edunvalvontaa. Satakunta tarvitsee viestinviejikseen kaikkia satakuntalaisia; Satakunnan brändikäsikirjaa voivat yksittäiset ihmiset, yhdistykset, yritykset ja julkisyhteisöt käyttää osana Satakunnan menestystä edistävää viestintää. Se, että Satakunta kaikkine vahvuuksineen tiedetään Suomessa ja maailmalla, on satakuntalaisten yhteinen etu. Satakunnasta viestimiseen liittyviin käännösaineistoihin aiotaan panostaa myös. Satakunnan brändi jakautuu kolmeen kokonaisuuteen:

Hyvä elämä Satakunnassa (Quality of life in Satakunta Finland)
Teema korostaa elämänlaatua Satakunnassa. Se muodostuu pitkästä historiasta ja vahvoista juurista, edullisesta asumisesta, lyhyistä etäisyyksistä, monipuolisesta työ- ja koulutustarjonnasta, laajoista harrastusmahdollisuuksista, rikkaasta kulttuurielämästä ja ainutlaatuisesta luonnosta. Kannustavaa yhteisöllisyys, puhdas elinvoima ja ihmislähtöiset ratkaisut toimivat maakunnan ihmisten ja elinvoiman hyväksi.

Suomi tarvitsee Satakunnan (Finland needs Satakunta)
Teema korostaa teollista ja uudistuvaa Satakuntaa, joka tuottaa vientiylijäämää, ruokaa ja energiaa muulle Suomelle. Satakunta on avoin, vientivetoinen ja kansainvälinen teollisuusmaakunta, johon yritykset uskovat ja investoivat. Satakuntaan sijoittaminen edistää koko Suomen hyvinvointia.

Luo oma elämyksesi Satakunnassa (Create your own experience in Satakunta Finland)
Teema korostaa Satakunnan monimuotoisuutta elämyksien ja hyvän elämän luomisessa. Satakunnalla on upea meri ja pitkä historia, tapahtumia, kaksi maailmanperintökohdetta, hauskan outoja murteita ja luovia ihmisiä. Maakunnassa on ruuhkaton tunnelma, fantastinen luonto ja edullista asua. Satakunta on aito paikka elää, yrittää ja kokea.

Satakunnasta. (From Satakunta Finland.)
Edellisiä pääteemoja tukee teema Satakunnasta. Tätä voi käyttää eri yhteyksissä, joiden satakuntalaisuutta halutaan korostaa.

Käytettävät värit juontuvat Satakunnan vaakunasta. Ota Satakunnan yhteiset viestit ja elementit käyttöön; aineistot löytyvät osoitteesta www.satakunta.fi/satakunta-aineistot.

Lisätiedot: viestintäasiantuntija Tiina Leino 050 465 4199

AIKO-rahoitusta viidelle hankkeelle

Maakuntahallitus myönsi kokouksessaan AIKO-rahoitusta viidelle hankkeelle: PEHA pro turvallisuusvalmennuskeskus (21 000 €, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö), Rauman veden laadun kehittäminen (30 000 €, Satakunnan ammattikorkeakoulu), 3D-tulostuskokeiluilla uusia innovaatioita (42 000 €, Satakunnan ammattikorkeakoulu [osatoteuttaja TTY-säätiö]), Sinisen biotalouden aineettomasta arvonluonnista kasvua Satakuntaan: kestävän merellisen matkailun koulutuskokeilu (29 979 €, Satakunnan ammattikorkeakoulu), Kokeillaanks keskustaa (29 904 €, Prizztech Oy).

Lisätiedot: rahoitusasiantuntija Jyrki Tomberg 050 569 6818

Satakuntaliitto mukaan Lounais-Suomen siltasopimukseen

Maakuntahallitus hyväksyi selvityshenkilö Esko Ahon laatiman Kasvun mahdollisuus – positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-Suomessa -raportin johtopäätökset ja päätti, että Satakuntaliitto osallistuu raportissa ehdotettuun siltasopimusmenettelyyn. Siltasopimuksen tavoite on luoda selkeä yhteistyömalli kehittämiseen ja tiedonsiirtoon Lounais-Suomen toimijoiden kesken yhteistyössä valtion kanssa. Työllä tuetaan työvoiman saatavuutta, saavutettavuutta, koulutusta, tutkimusta ja kehittämistä, markkinointia ja tietopohjaa.

Maakuntahallitus hyväksyi lausunnon valtatien 2 Pori-Helsinki kehittämisselvityksestä lisäyksellä Helsinki-Forssa-Pori -oikoradasta. Maakuntahallitus hyväksyi myös lausunnon laista maantielain muuttamiseksi.

Lisätiedot: vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505

Nykyisen maakuntahallituksen viimeinen kokous

Vuosien 2013-2017 maakuntahallitus kokoontui tänään 4.9. viimeisen kerran. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Reijo Kallio kiitti maakuntahallitusta, valtuustoryhmän puheenjohtajistoa, johtoryhmää ja Satakuntaliiton henkilöstöstä hyvästä työstä Satakunnan hyväksi. Uusi maakuntahallitus nimitetään maakuntavaltuustossa 22.9. ja ensimmäinen kokous on 2.10.2017.

Lisätiedot kokouksesta:
vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505
Esityslista
Maakuntahallitus www.satakuntaliitto.fi/maakuntahallitus2013-2017
Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 luonnos 2 www.satakuntaliitto.fi/maakuntaohjelma2018-2021_luonnos2
Satakunnan brändikäsikirja www.satakunta.fi/satakunta-aineistot

Satakunnan positiivinen rakennemuutos luo uudenlaista yhteistyötä ja kehittämistä (24.8.2017)

Tänään julkistettiin selvityshenkilö Esko Ahon laatima raportti Lounais-Suomen positiivisesta rakennemuutoksesta Lounais-Suomessa eli Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Satakunta järjesti oman maakunnallinen julkistustilaisuutensa alueen toimijoiden kesken; paikalla olivat Satakunnan julkisen sektorin, yrittäjäyhdistysten, median ja koulutusalan toimijoita sekä Ahon raportin laatimisessa avustaneita tahoja.

Positiivinen rakennemuutos on koko Suomen asia Lounais-Suomen lisäksi; kilpailua käydään kansainvälisesti, jolloin Suomen tulee olla houkutteleva kansainvälisten investointien tekemiseksi. Teknologiateollisuuden tilauskanta on Lounais-Suomessa poikkeuksellisen suuri. Realisoituessaan se muuttaa koko aluetta. Ahon keskeinen ehdotus alueen kasvun tueksi on siltasopimus, jonka tavoite on luoda selkeä yhteistyömalli kehittämiseen ja tiedonsiirtoon toimijoiden kesken. Sillä tuetaan työvoiman saatavuutta, saavutettavuutta, koulutusta, tutkimusta ja kehittämistä, markkinointia ja tietopohjaa. Siltasopimuksen ehdotetaan olevan jatkuva prosessi valtion ja maakuntien välillä, ja on oleellista, että sopimus on tavoitteellinen, konkreettinen ja mahdollistaa nopeat reaktiot sekä on säännöllisesti seurattava. Satakunnan tilaisuudessa edustettuina olleet Satakuntaliitto, Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan kauppakamarit, Satakunnan Yrittäjät, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Porin, Rauman, Kankaanpään ja Huittisten kaupungit kannattavat siltasopimusta. Aho ehdottaa siltasopimuksen maakunnallisiksi vastuutahoiksi maakunnan liittoja yhteistyössä ELY-keskusten kanssa, ja mukana olisi myös vahva yritysten ja alueen toimijoiden edustus.

Raportin ehdotukset tukevat Satakunnan tavoitteita. Positiivinen rakennemuutos on käynnissä Satakunnassa, ja kasvua on erityisesti automatiikka- ja robotiikkaklusterissa, metalliteollisuudessa ja palveluiden alalla (ks. liite). Maakunnalle oleellista on tutkimus- ja koulutusresurssien vahvistaminen; Porin yliopistokeskuksen teknistä tiedekuntaa tulisi kehittää kuten myös Satakunnan ammattikorkeakoulun tekniikan koulutusta. Tiedollinen ja fyysinen infrastruktuuri on kehittämisen tarpeessa, ja askel eteenpäin on myös Ahon raportissa mainitsema valtatien 8 Eurajoen risteysalueen tiesuunnitelman eteneminen ministeri Bernerin SuomiAreenalla heinäkuussa lupaamalla tavalla.

Positiivisen rakennemuutoksen suuri haaste on osaavan työvoiman tarve. Jopa 56 % satakuntalaisyrityksistä on ilmoittanut rekrytointivaikeuksista ja esimerkiksi Huittisissa ja Kankaanpäässä on pulaa metallialan työntekijöistä. Jotta haluttuja työntekijöitä ja muuta positiivista mainetta saadaan rakennettua, Lounais-Suomen markkinointi ja sen vahvuuksien tunteminen niin alueen sisällä kuin muualla Suomessa on oleellinen imagotekijä. Esimerkiksi alueen omat lapset ja nuoret tulee saada tietoisiksi maakunnan mahdollisuuksista mm. koulutuksen saralla. Tämän lisäksi uusi työvoima edellyttää panostusta mm. asumiseen, infrastruktuuriin ja muihin hyvän elämän tekijöihin.

Lisätiedot:
vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505
TEM:in verkkosivut
Kasvun mahdollisuus – positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-Suomessa -raportti Esko Aho 24.8.2017
Satakunta positiivisen rakennemuutoksen alueena 14.8.2017
Tietoa Satakunnasta – Satakunnan maakuntaportaali Satakunta.fi
Tietoa Satakunnasta – Satakunta lukuina ja infograafeina

Satakunnan uuteen maakuntavaltuustoon 53 jäsentä (18.8.2017)

Satakunnan kuntia edustava edustajainkokous valitsi tänään Satakunnan maakuntavaltuuston 53 jäsentä vuosille 2017-2019, mikäli maakuntauudistus astuu voimaan 1.1.2020 alkaen. Kokouksessa nimettiin myös heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Maakuntavaltuusto käyttää Satakuntaliitossa ylintä päätösvaltaa. Maakuntavaltuusto hyväksyy mm. maakuntasuunnitelman ja maakuntakaavan, Satakuntaliiton johto- ja hallintosäännöt, talousarvion, taloussuunnitelman, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Maakuntavaltuuston jäsenet edustavat Satakuntaliiton jäsenkuntia eli kaikkia Satakunnan 17 kuntaa kevään kuntavaalien tuloksen mukaisesti. Valinnoissa on huomioitu tasa-arvolaki.

Maakuntavaltuuston jäsenet ovat:

Kunta

Nimi

 

Varajäsen

Puolue

Eura

Junnila Vesa-Matti

 

Suvanto Vesa

PS

Eura

Kallio Juha

 

Kyllöinen Päivi

KESK

Eura

Korhonen Esko

 

Salminen Petri

VAS

Eura

Susi Pertti

 

Arvola Hannu

SDP

Eurajoki

Jalonen Vesa

 

Lempainen Seppo

KESK

Eurajoki

Sjöman Ilona

 

From Minna

SDP

Eurajoki

Syväsalmi Emilia

 

Tuominen Hanna

KOK

Harjavalta

Juvela Maaria

 

Pohjala Heikki

KOK

Harjavalta

Rauta Markku

 

Nummikari Reijo

SDP

Honkajoki

Laitila Tommi

 

Koivisto Marjo

PS

Huittinen

Kaunisto Mikko

 

Sarjomaa Sisko

VAS

Huittinen

Kuisma Aulikki

 

Manninen Helena

KESK

Huittinen

Tähtinen Tinja

 

Tammi Aino

KOK

Jämijärvi

Kujansuu Anneli

 

Jokela Satu

KESK

Kankaanpää

Joutsenlahti Anssi

 

Latvajärvi Sofia

PS

Kankaanpää

Korvala Seppo

KESK

Elomaa Irmeli

VIHR

Kankaanpää

Pihlajaniemi Sari

 

Kujanpää Katri

SDP

Karvia

Kannisto Jari

 

Aalto Kari

SDP

Kokemäki

Prinkkala Ari

 

Kivenmaa Aapo

SDP

Kokemäki

Seppälä Juhani

 

Teini Pertti

KESK

Merikarvia

Vastamäki-Ahola Anne

 

Heikintalo Anne-Mari

KESK

Nakkila

Aalto Harri

 

Ahola Kelpo

KOK

Nakkila

Pöysti Martti

 

Myllymaa Ilmo

KESK

Pomarkku

Heininen Jaana

 

Salmela Aila

VAS

Pori

Heino Mirva

 

Alenius Sinikka

SDP

Pori

Hilden Hanna

 

Kyhä Henna

KOK

Pori

Huhtanen Tapio

 

Reponen Petri

KESK

Pori

Huhtasaari Laura

 

Nurmi Arto

PS

Pori

Korpela Simo

 

Roininen Irma

KD

Pori

Lahti Petteri

 

Anttila Esa J.

SDP

Pori

Liinamaa Anne

 

Ranne Kaarina

VIHR

Pori

Lundén Martti

 

Joensuu Jarno

SDP

Pori

Myllykoski Sonja

 

Puska Tiina

SDP

Pori

Ostamo Marianne

 

Läntinen Ismo

PS

Pori

Ranta Raisa

 

Tommila Milka

VAS

Pori

Vasama Juha

 

Ropo Mikael

KOK

Rauma

Ahvenjärvi Sauli

 

Vainila Johanna

KD

Rauma

Alonen Pasi

 

Helamaa Elina

VIHR

Rauma

Eklöf Mikael

 

Vilo Pentti

KOK

Rauma

Hakonen Kerttu

 

Seimelä Sari

SDP

Rauma

Lampi Iida

 

Isotupa Tuula

KOK

Rauma

Lehto Jouni

 

Ailasmaa Tapio

VAS

Rauma

Mäenranta Pasi

 

Toivonen Jami

PS

Rauma

Ollila Helena

 

Gustafsson Piia

KESK

Rauma

Virtanen Olli

 

Viitala Juha

SDP

Rauma

Ylijoki Mirja

 

Viitanen Sirpa

SDP

Siikainen

Lahtinen Anneli

 

Kurtti Arja

SDP

Säkylä

Hulmi Reetta

VIHR

Suni Veli-Pekka

KESK

Säkylä

Rautiainen Pekka

 

Jalonen Veikko

SDP

Ulvila

Ahonen Tiina

 

Lahtinen Jani

KOK

Ulvila

Hellsberg Raija

 

Raune Vesa-Pekka

VAS

Ulvila

Mattila Johanna

 

Mäntylä Anne

SDP

Ulvila

Vepsä Kimmo

 

Saari Heikki

KOK

Puolueiden paikkamäärät ovat seuraavat: SDP 16, Kokoomus 10, Keskusta 10, Perussuomalaiset 6, Vasemmistoliitto 6, Vihreät 3 ja Kristillisdemokraatit 2. Kunnittain paikat jakautuvat seuraavasti (1.1.2016 asukasluvun mukaisesti): Eura 4, Eurajoki 3, Harjavalta 2, Honkajoki 1, Huittinen 3, Jämijärvi 1, Kankaanpää 3, Karvia 1, Kokemäki 2, Merikarvia 1, Nakkila 2, Pomarkku 1, Pori 12, Rauma 10, Siikainen 1, Säkylä 2 ja Ulvila 4.

Ensimmäisessä kokouksessaan 22.9. maakuntavaltuusto valitsee puheenjohtajistonsa ja maakuntahallituksen, joka kokoontuu ensimmäisen kerran 2.10.

Lisätiedot kokouksesta:
vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505
www.satakuntaliitto.fi/maakuntavaltuusto-2017-2019
Edustajainkokouksen esityslista

Ministeri Berner: Rahoitus valtatien 8 Eurajoen risteysalueen tiesuunnitelman laatimiseen (13.7.2017)

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner lupasi tänään rahoituksen valtatien 8 Eurajoen risteysalueen tiesuunnitelman laatimiseen. Tiesuunnitelma on välttämätön edellytys varsinaisen investoinnin rahoittamiseen ja toteuttamiseen.

Valtatien 8 Pori-Turku -yhteysvälin ongelmallisimpina kohtina ja alueen talouskasvun hidasteina ovat tällä hetkellä Eurajoen risteysaluekokonaisuus ja Laitilassa kanta- ja valtatien risteys.

Valtatien 8 kehittäminen, mukaan lukien Eurajoen ja Laitilan risteysten tiesuunnitelmien ja tieinvestointien tekeminen, on Satakuntaliiton, Porin kaupungin ja muun lounaisrannikon kärkihanke. Laitilan risteysalueen tiesuunnitelma on vuoden 2017 suunnitteluohjelmassa. 

Edunvalvonnan kannalta on nyt tärkeää saada eduskunnalta päätös molempien tieinvestointien toteutta-miseksi. Investointien yhteiskustannusarvio on noin 40-45 miljoonaa euroa. Tavoitteena on investointien toteutus 2019-2020.

Lisätiedot:
vs. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505
kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen 044 701 1010