Ajankohtaiset tiedotteet

Satakunnan kuntapäivä 8.5.
Kuntapäivän saldoa: satakuntalaiset valitsevat poliittiset päättäjänsä maakuntavaaleissa

Tänään 8.5. pidetyssä Satakunnan kuntapäivässä oli koolla Satakunnan kuntien ja kuntayhtymien johtoa sekä maakuntauudistuksessa mukana olevia toimijoita. Kuntapäivässä keskusteltiin mm. kuntien ja maakunnan yhteistyön rakenteista, demokratiasta ja osallisuudesta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä aluekehittämisestä.

Avauspuheenvuorossaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Reijo Kallio korosti, että tulevat maakuntavaalit ovat maakunnan asukkaiden suora vaikuttamisen väylä uuden maakunnan toimintaan. Maakuntavaalien äänestysprosentti tulee saada mahdollisimman korkeaksi, ja tähän työhön tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä. Maakuntavaaleissa valittava 69 edustajan maakuntavaltuusto tulee päättämään maakuntaorganisaation noin miljardin euron budjetista ja siten muun muassa Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta, turvallisuudesta ja varautumisesta, maakuntastrategiasta ja alueen kehittämisestä ja edunvalvonnasta.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio totesi, että uudistuksessa on painotettu paljon syntyvää maakuntaorganisaatiota, mutta uudistuva kuntien rooli on jäänyt vähemmälle huomiolle. Maakunta- ja sote-uudistus on samalla myös kuntauudistus, sillä kuntien tehtävät muuttuvat ja jatkossa niillä tulee olemaan myös yhteisiä tehtäviä ja rajapintoja maakunnan kanssa. Uuden eduskuntavaalikauden isoja kysymyksiä tulee olemaan uuden kunnan rooli monin tavoin; aiheiksi noussevat muun muassa kuntien erilaistuminen, kaupungistuminen, kansainvälistyminen, digitalisaatio sekä kuntien, maakuntien ja valtion roolit ja toimivat yhdyspinnat.

Muutosjohtaja Jukka Mäkilä korosti, että maakunnan asukkaat ovat kuntien ja maakuntien yhteisiä asiakkaita ja verojen kautta maksavat toiminnan kustannukset. Maakunnan ja kuntien välinen yhdyspinta vaatii siten sekä strategista yhteistyötä, sopimista että käytännön yhteistyötä.

”Uudistus on välttämätön Suomen julkisen vallan kantokyvyn ja palvelujen tasapuolisen järjestämisen vuoksi. Se tehdään niin Satakunnan asukkaita ja heidän palveluitaan kuin maakunnan uudistumiskykyä varten”, sanoi maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä.

Kuntaliiton johto tapasi myös erillisessä kokouksessa Satakuntaliiton ja maakuntauudistuksen johtoa sekä median edustajia. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Kuntaliitto, Satakuntaliitto ja Satakunnan maakuntauudistus.

Tilaisuuden esitykset löytyvät http://www.satakuntaliitto.fi/kuntapaiva2018

Lisätiedot:
maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505

Satakunnan automaatio- ja robotiikka-alan kasvu poikkeuksellisen nopeaa (24.4.2018)

Vuosina 2010-2017 liikevaihdon kasvu 60 %, henkilöstömäärän kasvu 57 % ja palkkasumman kasvu 61 %

Satakunnassa toimii noin 52 puhtaasti automaatio- ja robotiikka-alaan keskittyvää  yritystä. Vuosina 2010-2017 näiden yritysten liikevaihdon kasvu oli 60 %, henkilöstömäärän kasvu 57 % ja palkkasumman kasvu 61 %. Koko klusteriin kuuluvien yli sadan organisaation liikevaihto ja työllistävyys ovat korkeampia; klusteri sisältää myös  tekoälyyn keskittyvät yritykset.  Edellä mainitut 52 alan ydinyritystä tuottivat liikevaihtoa vuoden 2017 aikana 264 milj. €, maksoivat palkkoja 56 milj. € ja niissä tehtiin 1142 henkilötyövuotta. Tulee huomioida, että nämä luvut ovat minimiarvioita. Koko klusterin yli sadan organisaation liikevaihto ja työllistävyys ovat siten korkeampia. Automaatio- ja robotiikka-alan kasvu Satakunnassa on ollut huomattavaa ja sillä on merkittävä potentiaali alueen tulevaan talouskasvuun.

Vastaavalla vertailuajanjaksolla 2010-17 Satakunnan kaikkien yritysten keskimääräinen liikevaihto kasvoi 3,1 % ja teollisuudessa kirjattiin laskua 6,1 %:n verran. Henkilöstömäärä alueen yrityksissä kasvoi keskimäärin vain 0,4 % ja teollisuudessa se laski 9,1 %. Palkkasummassa nousua on kirjattu yrityksissä keskimäärin 9,6 % ja teollisuudessa se on pysynyt nimellisesti ennallaan.

Lisätietoja oheisista infograafeista sekä suomeksi että englanniksi.

Automaatio- ja robotiikka-ala Satakunnassa 2017 (18.4.2018)
Automation and robotics in Satakunta 2017 (18.4.2018)

Lisätiedot:
Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen
saku.vahasantanen at satakunta.fi, 044 711 4350


Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokous 23.4.2018
Satakunnan edunvalvontaan lisää yhteistyökumppaneita

Satakuntaliitto aloittaa yhteistyön Rud Pedersen Public Affairs Company Oy:n kanssa. Edunvalvontaan liittyvän yhteistyön kautta vaikutetaan erityisesti vuoden 2019 huhtikuussa pidettävien eduskuntavaalien jälkeen laadittavan uuden hallitusohjelman valmistelutyöhön. Vaikuttaminen pitää sisällään jatkuvaa ja pitkäjänteistä vaikuttamistyötä liittyen keskeisiin valmisteluverkostoihin pääkaupunkiseudulla ja keskittyy erityisesti ministeriöiden, valtakunnan poliittisten päätöksentekijöiden, puolueiden ja etujärjestöjen keskeisiin toimijoihin.

Maakuntahallitus hyväksyi tänään kokouksessaan myös Satakunnan maakuntauudistukseen liittyvän henkilöstön henkilöstötietojen keräämisprojektin toteuttamisen KuntaPro Oy:n kanssa. Uudistuksessa siirtyvästä 11 000 työntekijästä luodaan yhteinen tietokanta, jota voidaan käyttää uuden maakuntaorganisaation talouden simuloinnissa ja henkilöstön siirtosuunnitelmassa.

Maakuntahallitus hyväksyi Satakuntaakin Brysselissä edustavan Eurooppa-toimiston (WFEO) tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2017. WFEO edistää liittojen etuja EU:ssa ja EU:n toimielimissä sekä eurooppalaisten alueiden välisessä yhteistyössä ja rakentaa yhteyksiä alueisiin ja organisaatioihin. Vuoden 2017 aikana WFEO:ssa on mm. tehostettu Länsi-Suomen profiloitumista kärkitoimialueilla, valmisteltu pohjapaperi EU:n koheesiopolitiikkaan liittyen Länsi-Suomen näkökulmista ja terävöitetty viestintää uudistamalla verkkosivustot. Toimintakulut olivat noin 300 000 euroa.

Euroopan alueiden järjestön (AER) yleiskokoukseen Lillehammerissa Norjassa 23.-24.5.2018 osallistuvat maakuntahallituksen puheenjohtaja Reijo Kallio ja muutosjohtaja Jukka Mäkilä. AER on poliittinen Euroopan alueiden järjestö, jonka toiminta-ajatuksena on saattaa yhteen Euroopan alueet ja antaa niille mahdollisuus kehittää Eurooppaa ja eurooppalaista integraatiota.

Maakuntahallitus valitsi Kati Mansikkamäen edustamaan Satakuntaa valtakunnallisille kotiseutupäiville, jotka ovat kotiseututyön vuotuinen päätapahtuma. Tänä vuonna valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestetään Lappeenrannassa ja Etelä-Karjalassa 9.-12.8.2018 teemalla ”Kotiseutu - miu mau mukkaa”.

Satakunnan vuoden 2018 maakuntakylä julkistetaan maakuntavaltuuston kokouksessa 18.5.2018. Ehdolla ovat olleet Kauvatsa Kokemäeltä, Ylisenpään kylät (Kodiksami, Kuolimaa, Mäentaka ja Sukkala) Raumalta, Luodonkylä Eurajoelta ja Honkakoski Pomarkusta. Voittajakylä saa 3 400 euron palkintorahan Satakunnan kyläpäivillä 4.8.2018 Euran Paneliassa, joka on viime vuoden Satakunnan maakuntakylä.

Lisätiedot kokouksesta:
vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505
vs. hallintojohtaja Karolina Hentunen 044 711 4385
Maakuntahallituksen 23.4.2018 kokouksen esityslista

Satakunnan amisreformin toteutukseen vauhtia
– kehittämistyölle haetaan rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (16.4.2018)

Satakunnassa amisreformi on hyvässä vauhdissa tilanteessa, jossa muutokselle on selkeä tarve. Satakunnassa tarvitaan jatkossa yhä enemmän osaavaa ammatillista työvoimaa, mikä edellyttää yhä paremmin toimivaa ja joustavaa ammatillista koulutustarjontaa. Positiivinen rakennemuutos vaikuttaa Satakunnassa laajasti. Siihen vastaaminen edellyttää erittäin vahvaa yhteistyötä ammatillisen koulutuksen toimijoiden kesken. Satakunnassa tämä yhteistyö toimii muun muassa ammatillisten oppilaitosten yhteisen johtoryhmän kautta. Länsirannikon Koulutus Oy:n, Kankaanpään opiston ja Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhteistyö edistää ammatillisen koulutuksen reformia ja Satakunnan positiivista rakennemuutosta.

Oppilaitokset ovat koonneet strategisista painopisteistään yhteisen kokonaisuuden, jolle haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta. Kokonaisuus tukee ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa Satakunnassa vahvistaen samalla ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja arvostusta. Satakuntalaisten koulutuksenjärjestäjien hakema rahoitus on noin 1,3 m€. Ministeriö tekee rahoituspäätökset kesän aikana. Oppilaitosten yhteisen kehittämiskokonaisuuden teemat ´Ohjaava opettajuus´, ´Vaikuttava johtaminen ja lean´ sekä ´Positiivinen rakennemuutos ja ennakointi´ vastaavat erinomaisesti niihin osaamisvaatimuksiin, joita työelämässä tullaan tarvitsemaan sekä maakunnassa että kansallisesti. 

Satakuntaliitto, Satakunnan ja Rauman kauppakamarit sekä Satakunnan Yrittäjät haluavat vahvasti tukea ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa Satakunnassa ja rakentaa siitä yhdessä maakuntaamme vahvuus, jonka avulla pystytään varautumaan tulevaisuuden nopeastikin muuttuviin tilanteisiin. Reformin kunniahimoiset tavoitteet on saatava vietyä kentälle, ja siihen maakunnassa on aito halu.

Lisätiedot:
Kankaanpään opisto: rehtori Marja Kallioniemi marja.kallioniemi@kopisto.fi
Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu: kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio matti.isokallio@sataedu.fi
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova: hanke- ja kansainvälisen toiminnan päällikkö Anne Vaahtio anne.vaahtio@winnova.fi

Satakunnan päästöt vähentyneet – hiilineutraaliin maakuntaan vielä matkaa (26.3.2018)

Suomen ympäristökeskuksen tekemien laskelmien mukaan Satakunnan kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 28 % vuosina 2007–2015. Työ päästöjen vähentämiseksi on käynnissä, mutta tavoitteesta ollaan vielä kaukana. Ilmastonmuutoksen hillinnässä vahva ja kuntarajat ylittävä yhteistyö on ratkaisevassa asemassa.

Huhtikuussa 2017 Lounais-Suomen Hinku-ohjelmaan liittyneet kunnat ja Turku haastoivat alueen muut kunnat yhteistyössä tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2040 mennessä. Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus SYKE antoivat vahvan tukensa tavoitteen toteutumiselle. Jatkotyön pohjaksi ELY-keskus tilasi maakuntien päästölaskennat SYKEltä. Satakunnassa Hinku-ohjelmaan ovat liittyneet Rauma, Pori ja keväisen haasteen jälkeen uusimpana Eurajoki.

Hiilineutraali maakunta edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamista vähintään 80 %:lla ja loppujen päästöjen hyvittämistä esimerkiksi viljely- ja metsämaan hiilinieluja lisäämällä. Tehty päästölaskenta koskee päästökaupan ulkopuolista sektoria, joten isojen voimalaitosten toimenpiteet, mm. hiilivoimalan sulkeminen Tahkoluodossa ei ole mukana tässä laskennassa tai sen seurannassa.

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan lisätoimia monella eri sektorilla: Suurin osa Satakunnan päästöistä tulee fossiilisista polttoaineista ja tieliikenteestä (yhteensä 57 % vuoden 2015 päästöistä). Myös sähkönkulutus ja maatalous ovat merkittäviä päästölähteitä (yhteensä 38 % vuoden 2015 päästöistä).

Tieliikenne aiheuttaa 27 % maakunnan kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2015. Liikennepäästöjen vähenemistavoitteita ei saavuteta ilman merkittävää yhdyskuntarakenteen ja liikkumistottumusten muutosta.  Maa- ja metsätaloudella on oma merkityksensä hiilineutraaliustavoitteelle. Peltoviljely ja karjankasvatus aiheuttavat 17 % päästöistä, mutta toisaalta maaperään ja erityisesti metsiin sitoutuu hiiltä merkittävästi. Peltomaan maaperän hiilensidontakyvyn parantamiseksi tarvitaan aktiivista tutkimusta ja kokeiluja sekä uusia viljelykäytäntöjä. Turvemaiden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on yksi tarkastelun kohde.  

Tavoittelemme yhteistyössä maakuntatason muutosta

Vähähiilisen yhteiskunnan tavoitteen toteuttamiseksi, energiankäytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energiankäytön edistämiseksi tarvitaan uusia toimintatapoja, tuotekehitystä, investointeja sekä monialaista osaamisen kehittämistä. Satakuntaliitto on sitoutunut edistämään vähähiilisen yhteiskunnan tavoitteita osana maakunnallista aluekehittämistä ja alueiden kestävää käyttöä.  Suuri merkitys on maakunnan toimijoilla, jotka omista lähtökohdistaan edistävät maakunnan tavoitteiden toteuttamista.

Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tavoitteena on vahvistaa aktiivisten kuntien ja muiden toimijoiden yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Maakunnallisen tavoitteen toteutumisen keinot sovitaan yhteistyössä. Tähän niin sanotun tiekartan valmisteluun kutsutaan mukaan laajasti eri toimijoita.

- Keskeistä on hahmottaa eri toimijoiden roolit ja tunnistaa vaikuttavimmat toimenpiteet. Kunta on keskeinen vaikuttaja, mutta myös yrityksiä tarvitaan monella tapaa mukaan yhteistyöhön ja tarjoamaan ratkaisuja päästöjen vähentämiseen, kertoo johtaja Risto Timonen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

- Ilmastonmuutoksen hillintään on koko ajan tarjolla uusia ratkaisuja, jotka päästöjen vähentämisen lisäksi tarjoavat toteuttajilleen tavan pienentää kustannuksiaan ja parantaa kilpailukykyä. Satakunnan eteneminen kunnianhimoisestipäästöjen vähentämisessä on tapa vahvistaa omaa elinvoimaisuutta ja koko Suomen cleantechin vientimahdollisuuksia, muistuttaa professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.

Kunnilla on päästöjen suhteen erilaiset haasteet

Kuntien päästöissä on huomattavia eroja, joista selkeimmät liittyvät uusiutuvan energian käyttöön lämmityksessä. Pitkällä tähtäimellä energiantuotannon investointipäätöksillä on suuri rooli ilmastotavoitteiden toteutumisessa. Myös erillislämmityksessä fossiilisten polttoaineiden vähentämiseen on vielä tarvetta.  

Nauhakaupungit Pori-Harjavalta välillä ja Rauman seutu ovat teollisuusvaltaisia, mikä näkyy sähkönkulutuksen ja liikenteen isoina osuuksina. Maatalouden merkitys kasvaa Sydän- ja Pohjois-Satakunnan suuntaan, jossa se voi olla suurin päästön aiheuttaja ja merkitys enimmillään yli 30 % kokonaispäästöistä kuten Huittisissa. Puhdas tuulisähkö siivittää suurimman päästövähenemän tehnyttä Siikaista. 

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen jatkuu ja positiivisen kehityksen tueksi toteutetaan alueella monia hankkeita. Toukokuussa käynnistyy alueen kuntien toimesta EAKR-rahoitteinen Ilmastoviisas Satakunta –hanke, jonka kohderyhminä ovat kunnat, asunto-osakeyhtiöt, pk-yritykset ja kaupanalan toimijat. Pilottien ja infotilaisuuksien avulla, yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa, toteutetaan päästövähennyksiä.

Linkit
• Päästölaskentaraportti
www.ymparistonyt.fi/hiilineutraalilounaissuomi

Lisätiedot:
Anne Savola, ympäristöasiantuntija, Satakuntaliitto
anne.savola@satakunta.fi p. 050 5961362

Esa Merivalli, projektipäällikkö, Porin kaupunki, ympäristö- ja lupapalvelut -toimiala
esa.merivalli@pori.fi, p. 044 701 3359

Risto Timonen, johtaja, Varsinais-Suomen ELY-keskus
risto.timonen@ely-keskus.fi, p. 0295 022 952

Jyri Seppälä, professori, johtaja, Suomen ympäristökeskus
jyri.seppala@ymparisto.fi, p. 0295 251 629

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokous 19.3.2018
Satakunnan edunvalvonnan 2018 painopisteinä uudistukset, saavutettavuus ja tunnettuus

Maakuntahallitus hyväksyi Satakunnan edunvalvonnan 2018 painopisteiksi uuden maakunnan rakentamisen maakunta- ja sote-uudistuksessa, Lounais-Suomen siltasopimuksen edistämisen ja siihen liittyen erityisesti osaamisen ja työvoiman saatavuuden, valtatien 8 Eurajoen ja Laitilan risteysalueiden investoinnit, valtatien 2 edunvalvontatoimet, henkilöraideliikenteen kehittämisen sekä tunnettuuden ja vetovoiman edistämisen. Maakunnan pidemmän aikavälin kehittämistoimenpiteitä linjaava Satakunnan maakuntaohjelma 2018-2021 määrittää edunvalvonnan pitkäkestoisiksi painopisteiksi valtatien 8 Turku-Pori, valtatie 2 -liikennekäytävän kehittämisen, Pori-Tampere-Helsinki -henkilöraideliikenteen kehittämisen, kattavat liikenneyhteydet ja perusväylänpidon, Porin ja Rauman satamat, teollisuuden kasvuohjelman, Satakunnan korkeakoulutuksen ja toisen asteen koulutuksen, ympäristön, kestävän kehityksen ja viihtyisyyden sekä Satakunnan tunnettuuden ja vetovoiman.

Satakunta hakee täydennetyllä hakemuksella maakunta- ja sote-uudistuksen valinnanvapauspilotointeihin. Sosiaali-ja terveysministeriö haun toinen kierros mahdollistaa Satakunnan hakemisen myös asiakassetelin pilotointiin ja suun terveydenhuollon kokeiluun. Hakijataho on Porin kaupunki Satakuntaliiton sijaan, koska sosiaali-ja terveysministeriö edellyttää, että hakijatahon on oltava toimija, joka tällä hetkellä vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden tuottamisesta. Hankkeen aikataulua ja talousarviota muokataan vastaamaan muuttunutta hakuilmoitusta. Maakuntahallitus merkitsi jätetyn hakemuksen tiedokseen ja valtuuttaa maakuntajohtajan osaltaan allekirjoittamaan kuntiin lähetettävän sitoumuskirjeen.

Maakuntahallitus hyväksyi Satakuntaliiton osalta puitesopimuksen Satakunnan Kiina-yhteistyön toteuttamiseksi. Sopimuksella määritetään Kiina-yhteistyön periaatteet sopimuskumppanien, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakuntaliitto, Porin kaupunki, Jämijärven kunta ja Kokemäen kaupunki, välillä. Yhteistyön tavoitteena on tehostaa Kiinaan, erityisesti Changzhoun kaupunkiin sekä Jiangsu-provinssin alueelle kohdistuvia toimenpiteitä, löytää Kiinasta investoijia Satakuntaan matkailu- ja muilla elinkeinoelämän sektoreilla sekä auttaa satakuntalaisia yrityksiä löytämään Kiinan kasvava markkina.

Maakuntahallitus hyväksyi Satakuntaliiton hakevan jäsenyyttä Euroopan alueiden väliseen yhteistyöjärjestöön Conference of Peripheral Maritime Regions. CPMR keskittyy Euroopan rannikkoalueiden erityiskysymyksiin ja vaikuttaa aktiivisesti EU:n instituutioihin sekä kansallisiin hallituksiin useilla merkittävillä politiikan sektoreilla. CPMR:n teemat kytkeytyvät Satakunnan näkökulmasta aluekehittämisen sisältöihin ja merellisten rannikkoalueiden erityiskysymyksiin. Asia etenee vielä VATE:n väliaikaisen toimielimen käsittelyyn. Muut kansainväliset verkostot, joissa Satakuntaliitto on mukana, ovat Assembly of European Regions (AER), Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC), European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) ja European Regions for Innovation in Agriculture, Food & Forestry (ERIAFF).

Maakuntahallitus myönsi edunvalvonnan Satakurssi-kehittämishankkeelle palautunutta maakunnan kehittämisrahoitusta 26 297 €. Lisäksi maakuntahallitus kohdensi EAKR-rahoitusta Ilmastoviisas Satakunta-ILSA -hankkeelle. Sen tavoitteena on aktivoida Satakunnan alueella toimintaa ja toimenpiteita jotka vahentavat paastoja. Hankkeen kesto on 1.5.2018–31.12.2020 ja sen toteuttaa Porin kaupunki. Myöntösumma on 208 000 €.

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle Satakuntaliiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2017 hyväksymistä. Maakuntavaltuuston kokous on 18.5.

Lisätiedot kokouksesta:
vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505
vs. hallintojohtaja Karolina Hentunen 044 711 4385
Maakuntahallituksen 19.3.2018 kokouksen esityslista


Haku auki! Satakunnan Vaikuttajakoulu nuorille (7.3.2018)

Satakunnan Vaikuttajakoulu on satakuntalaisille, yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille toisen asteen opiskelijoille ja juuri korkeakouluopintonsa aloittaneille nuorille suunnattu kokonaisuus. Tilaisuuksia on yhteensä kahdeksan. Koulutuksen tavoitteena on innostaa nuoria mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja edunvalvontaan, lisätä heidän ymmärrystään päätöksentekojärjestelmistä sekä auttaa heitä verkostoitumaan. Satakuntaliitto järjestää koulutuksen yhteistyössä Nuorkauppakamareiden kanssa. Haku koulutukseen on auki 8.4.2018 saakka. Lisätietoa koulutuksesta ja hakuohjeet löytyvät osoitteesta www.satakuntaliitto.fi/SatakunnanVaikuttajakoulu

Lisätiedot:
maakunta-asiamies Marika Luoma  044 711 4321

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) 28.2.2018 kokouksen tiedote
Satakuntaan 1,9 miljoonaa euroa EU:n rahoitusta positiivisen kasvun mahdollisuuksien hyödyntämiseen

Satakunta saa 1,9 miljoonaa euroa Euroopan unionin rahoitusta positiivisen kasvun mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Rahoitusta suunnataan erityisesti Satakunnan robotiikkaklusterin vahvistamiseen. Tavoitteena on perustaa kansainvälisten huippuosaajien tuotekehitystiimejä eri aihepiirien ympärille. Tällaisia aihepiirejä ovat muun muassa sensorit ja konenäkö tai esimerkiksi yhteistyörobotit ja tekoäly. Tämä Satakuntaan kohdentuva melkein kahden miljoonan euron rahoituspotti on ylimääräinen osuus, joka kohdennetaan normaalin Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen lisänä.

Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontui tänään Raumalla. Kokouksessa käsiteltiin Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen kohdentunutta rahoitusta, joka suunnataan positiivisen kasvun mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Satakuntaan kohdentuu rahoitusta yhteensä noin 1,9 miljoonaa euroa. Tämä ns. ’Siltasopimusrahoitus’ kohdennetaan satakuntalaisen robotiikkaklusterin vahvistamiseen. Rahoituksesta avataan haku, jossa on tarkoitus rahoittaa muutamaa isoa hanketta, jotka tukevat erillishaun teemaa ja Siltasopimuksen painopisteitä ja valintakriteereitä. Avoimen innovaatiotoiminnan eri muotojen vahvistuessa tutkimuslaitosten- ja organisaatioiden yhteiskäyttö ja tarve yhteiskäytölle kasvaa. Satakunnassa on paljon korkealaatuista osaamista ja erilaisia alustoja, joiden yhteiskäytön kasvattamiseen on mahdollisuuksia. Näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi on välttämätöntä muodostaa isompia kansainvälisesti kilpailukykyisiä alustoja, jotka houkuttelevat myös kansainvälisiä asiakkaita.

Nyt kohdennettavan ’Siltasopimusrahoituksen’ tavoitteena on perustaa kansainvälisten huippuosaajien tuotekehitystiimejä eri aihepiirien ympärille esimerkkeinä sensorit ja konenäkö, yhteistyörobotit ja tekoäly. Tavoitteena on myös kansainvälinen robotiikkaan ja tekoälyyn keskittyvä satakuntalainen tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnan alusta. Tämä kytkeytyy  mm. Euroopan unionin ’Digital Innovation Hub’ -osaajaverkostoon, jossa Satakunta on mukana ainoana alueena Suomesta sekä Kiinan MiC2025-kehitysohjelmaan, joka antaa mahdollisuuksia tarjota asiantuntemusta erityisesti automaation ja robotiikan aloilla.

Maakuntauudistuksen konsernistrategian valmistelija Reijo Siltala on aloittanut tehtävissään
Konsernistrategian valmistelijan tehtäviin kuuluu suunnitella ja valmistella uuden maakuntakonsernin rakenteellista kokonaisuutta. Kokonaisuutta suunnitellaan kiinteässä yhteistyössä maakuntauudistuksen valmisteluryhmien sekä uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden kanssa.

Lisätietoja antavat:
MYR:n puheenjohtaja Satu Pietilä 0400 608 289
vs. aluekehitysjohtaja Katja Laitinen 044 711 4360 
rahoitusasiantuntija Jyrki Tomberg 050 569 6818
Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista

 

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokous 19.2.2018
Satakunnalle laaditaan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma

Satakunnalla on mahdollisuudet olla edelläkävijänä, kun bio- ja kiertotalouden sekä uusiutuvan energian uusia ratkaisuja kokeillaan, testataan ja otetaan käyttöön. Satakunnassa aletaan valmistella bio- ja kiertotalouden kasvuohjelmaa, jossa huomioidaan toimintaympäristö laajasti. Teemoina ovat muun muassa osaamisen vahvistamisen, innovaatiotoiminnan, toimintaedellytysten ja kannattavuuden, liiketoimintamahdollisuuksien, viennin ja kansainvälistymisen, korkean arvonlisän biopohjaisten tuotteiden, palvelujen ja materiaalien, digitalisaation ja uuden teknologian; automaation ja robotiikan, kestävän kehityksen, investointien sekä yhteistyön ja verkostoitumisen näkökulmat. Satakuntaliitto on saanut TEM:iltä 150 000 € avustuksen bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma -hankkeeseen, ja kasvuohjelman sisällöllisestä valmistelusta vastaamaan rekrytoidaan ohjelmapäällikkö vuodeksi.

Satakuntaliitto vahvistaa maakunnan kansainvälistymistä hakeutumalla Euroopan alueiden välinen yhteistyöjärjestön CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) jäseneksi. CPMR muodostaa Euroopan rannikkoalueiden erityiskysymyksiin keskittyvän verkoston ja edustaa Satakunnalle tärkeitä teemoja, joita ovat merelliselle rannikkoalueelle erityisesti aluepolitiikka, meripolitiikka sekä liikenne- ja energiakysymykset Itämeren alueella. Satakuntaliitto on jäsenenä myös mm. Itämeri-valtioiden yhteenliittymässä Baltic Sea States Sub-regional Co-operation (BSSSC) sekä Assembly of European Regions (AER) -verkostossa.

Maakuntahallitus teki tänään kokouksessaan kohdentamispäätökset kahdelle EAKR-hankkeelle. Tekoälystä Satakunnan menestystekijä -hankkeessa kehitetään Satakuntaan uusi T&K-ympäristö, joka mahdollistaa tekoälyä soveltavien palveluiden ja tuotteiden kehittämisen. Toteuttaja on Prizztech Oy ja myöntösumma on 158 014 €. Soft 3D Electronics -hankkeessa luodaan uusia 3D-tulostukseen perustuvia puettavan elektroniikan teknologioita ja innovaatioita kehittämällä uutta menetelmää käyttää 3D-tulostusta venyvän elektroniikan ja älykkäiden tekstiilien yhteydessä. Toteuttaja on TTY-säätiö ja myöntösumma on 180 000 €.

Maakuntahallitus hyväksyi mahdollisuuksien mukaan toteutettavaksi Hämeen järviltä Satakunnan suistoon - Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisiota 2050. joka keskittyy vesistön hyvään hoitoon ja virkistyskäyttöön. Tavoitteena on, että Kokemäenjoen vesistöalue on toiminnoiltaan Suomen monipuolisin ja vetovoimaisin vesistöalue, jolta on yhteys Selkämereen saakka. Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio 2050 täydentää Satakunnan tulevaisuuskäsikirjaa ja maakuntaohjelmaa 2018-2021 ja toimii Satakunnan, Hämeen, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien yhtenä tavoiteasiakirjana.

Ennakkotietona maakuntahallituksen tietoon tuotiin, että Satakuntaliiton tilikauden 2017 tulos tulee muodostumaan -168 000 € alijäämäiseksi. Alijäämä selittyy Suomi 100 -juhlavuoteen ja maakuntauudistuksen projektitoimistoon liittyvistä kuluista. Maakuntaliiton varsinainen toiminta, mikä rahoitetaan kuntien maksuosuuksilla, toteutui talousarvion mukaisena.

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan tänään maakuntauudistuksen talous- ja henkilöstöhallinnon nykyjärjestelmien kehittämisprojektin, jonka toimittaa KuntaPro Oy. Järjestelmä edesauttaa uuden maakunnan talouden- ja toiminnanohjauksen simulointia ja alustavan henkilöstösuunnitelman tekemistä. Kokouksessa hyväksyttiin myös Medbit Oy:n tarjous maakuntauudistuksen tietohallinnon perustamisen suunnitelmasta.

Maakuntauudistuksen vapaaehtoisen poliittisen ohjausryhmän uudeksi jäseneksi nimettiin Elina Junnila Raumalta samalla kun Juha Rantasaarelle myönnettiin ero.

Lisätiedot kokouksesta:
vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505
vs. hallintojohtaja Karolina Hentunen 044 711 4385
Maakuntahallituksen 19.2.2018 kokouksen esityslista

AIKO-rahoitusta alueellisille innovaatioille ja kokeiluille Satakunnassa - 
AIKO-rahoitushaku auki 29.3.2018 asti Satakuntaliitossa (15.2.2018) 

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus on kansallinen aluekehityksen määräraha vuosille 2016-2018. Rahoitus on Suomen hallituksen ”Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden  edellytyksiä parantamalla” -kärkihankkeen toimenpide. 
 
Satakuntaliitolla on käytettävissä vuonna 2018 AIKO-rahoitusta n. 300 000 €. Nyt avoinna olevasta hausta rahoitettavien hankkeiden toteuttamisajan tulee päättyä viimeistään 30.4.2019.
 
Satakunnassa AIKO-rahoituksella tuetaan aluelähtöisiä ennakoidun rakennemuutoksen toimia, joilla on tarkoitus vauhdittaa alueilla rakennemuutosta, toteuttaa nopeita ja kokeiluluonteisia uusia toimenpiteitä sekä vahvistaa kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutokseen. Satakunnan suunnitelma AIKO-rahoituksen käytöstä perustuu Satakunnan ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) varautumissuunnitelmaan sekä Satakunnan maakuntaohjelmassa 2018-2021 tunnistettuihin kehittämisteemoihin ja temaattisiin kehittämiskokonaisuuksiin.
 
Satakunnassa AIKO-rahoitusta suunnataan älykkäisiin, nopeisiin ja joustaviin kokeiluihin, jotka teemoiltaan liittyvät uudistuvaan teollisuuteen, kasvavaan biotalouteen ja muuttuviin palveluihin. Teemojen tarkemmat kuvaukset sekä Satakunnan AIKO-rahoituksen painotukset löytyvät Satakunnan ennakoidun rakenne-muutoksen (ERM) varautumissuunnitelman kohdasta AIKO-teemat ja pilotointipainotukset (s. 14-19). Erityisenä painotuksena vuonna 2018 ovat ERM-suunnitelman teemojen ja pilotointipainotusten mukaisesti positiivista rakennemuutosta tukevat ja vauhdittavat toimet.
 
Lisätietoja: 
Katja Laitinen, vs. aluekehitysjohtaja, Satakuntaliitto
puh. 044 711 4360, katja.laitinen@satakunta.fi 

Kuvakisa! Millaista on hyvä elämä Satakunnassa? (2.2.2018)

Kuvakisa!! Millaista hyvä elämä Satakunnassa on sinun mielestäsi? Osallistu kisaan jakamalla ottamasi kuva aiheesta ja muista lisätä nämä kaksi hashtagia: #hyväelämäsatakunnassa #kuvakisa joko Satakunnan Instagram-tilillä @satakunnasta tai Facebook-tilillä Satakuntafi.

1. Miniloma Yyterin kylpylähotelliin, 1 vrk kahdelle hengelle kahden hengen huoneessa, sisältää majoituksen, aamupalan ja kylpylän sekä kuntosalin vapaan käytön.
2. Ravintola Goto, kolmen ruokalajin illallinen kahdelle hengelle.
3. Porin teatteri, kaksi vapaalippua Tango d’Amore -musikaaliin.
4. Seikkailupuisto Huikee, kaksi seikkailuvapaalippua.
5. Korsuretket, kahden hengen melonta Jyllinjoella.
6. Ahlström, Noormarkun Klubi, lounas kahdelle.

Osallistumisaikaa on 31.3.2018 asti, palkinnot jaetaan huhtikuussa. Tarkemmat ohjeet: satakunta.fi/kuvakisaohjeet Ja ei kun kuvailemaan! Onnea kisaan!

Satakunnan Instagram-tilin @satakunnasta sisältöjä tuottaa Sisältötoimisto Pumpulikatu. Kilpailun on toteuttanut Luova toimisto Pilke.

Satakunta-kanavat:
Instagram https://www.instagram.com/satakunnasta/
Facebook https://www.facebook.com/Satakuntafi/
Satakunnan maakuntaportaali http://www.satakunta.fi/
Youtube https://www.youtube.com/c/SatakuntaFi-Finland
Issuu https://issuu.com/satakuntaliitto

Lisätiedot:
viestintäasiantuntija Tiina Leino 050 465 4199

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokous 22.1.2018
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotus lausuntokierrokselle

Satakunnan maakuntahallitus päätti hyväksyä Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksen 1 ja pyytää kaavasta lausunnot maankäyttö- ja rakennusasetuksessa mainituilta tahoilta. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusta on valmisteltu luonnosvaiheen palautteeseen laadittujen vastineiden, jatkoselvitysten sekä viranomaisten ja kuntien kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta. Tavoitteena on, että Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotus asetetaan ensi syksynä julkisesti nähtäville kuntalaisten ja muiden osallisten arvioitavaksi. Huom! Katso myös erillinen tiedote Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotus lausuntokierrokselle.

Vuoden 2018 maakuntakylän haku on auki
Vuonna 2018 haetaan Satakunnan maakuntakylää 24. kerran. Kilpailu on avoin kaikille Satakunnan kylille. Kilpailuun voivat osallistua myös ne kylät, joille maakuntakylätitteli on myönnetty 10 vuotta sitten tai aiemmin, kun hakemuksen sisältönä ovat tuon jälkeiset toimenpiteet. Palkintosumma on 3.400 €. Hakuaika päättyy 28.2.2018. Hakuohjeet ja tiedot SataKylät ry:n verkkosivuilta. Lisää tietoa myös Satakuntaliiton sivuilla.

Kohdentamispäätökset kahdelle EAKR-hankkeelle
Jätevirroista arvonnousua Satakuntaan
-hankkeessa selvitetään erilaisia mahdollisuuksia ja toteutustapoja uuden modernin liiketoiminnan synnyttämiseen, hyödyntämään niin Rauman alueen kuin koko Satakunnan jätevirtoja. Hankkeeseen kohdennetaan yhteensä 136 780 € EAKR-rahoitusta ja toteuttaja on Rauman kaupunki. Satakunnan sinisen kasvun innovaatioalusta -hankkeessa selvitetään, millaisesta innovoinnin mallista Satakunnan merialueen elinkeinot hyötyvät, sekä kehitetään toimintamalli Satakunnan meri- ja rannikkovesiin liittyvän elinkeinotoiminnan innovaatioalustalle ja eri toimialat ylittävälle yhteiskehittämiselle. Hankkeeseen kohdennetaan yhteensä 85 449 € EAKR-rahoitusta ja toteuttaja on Turun yliopisto.

Maakuntauudistuksen vapaaehtoiseen poliittiseen ohjausryhmään nimettiin Satu Hatanpää Emilia Syväsalmen erottua jäsenyydestä.

Lisätiedot:
vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505
vs. hallintojohtaja Karolina Hentunen 044 711 4385
Maakuntahallituksen esityslista 22.1.2018

Täydennys Sääntö-Suomi -ohjelman sisältöön (16.1.2018)

Sääntö-Suomi -ohjelman jaksossa 16.1. käsiteltiin Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 maisema-alueita. Ohjelma on kuvattu kesäkuussa 2017, ja valmistelu on edennyt sen jälkeen. Maisema-alueiden osalta nykyisessä, uudessa muodossaan Pohjois-Satakunnan alueet ovat nyt maisemallisesti tärkeitä alueita. Ratkaisuesitys huomioi eri tahojen näkökulmia. Asiaa on käsitelty Satakunnan yhteistyöryhmässä 10.1.2018, jossa Pohjois-Satakunnan toimijat pitivät ratkaisuesitystä hyvänä. Vaihemaakuntakaava 2 on maakuntahallituksen käsittelyssä 22.1.2018. Lisätietoja esityslistalta osoitteessa http://satakunta.tweb.fi/…/dbisa.…/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm

Lisätietoja antavat:
alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää 044 711 4382
maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505

Jaana Laitinen-Pesola Satakunnan kansanedustajien puheenjohtajaksi (15.1.2018)

Satakunnan kansanedustajien yhteistyöryhmän puheenjohtajuus vaihtuu kalenterivuosittain puolueiden maakunnassa saavuttaman vaalituloksen perusteella. Vuodeksi 2018 puheenjohtajuus siirtyy Kokoomukselle.

Kokoomuksen satakuntalainen kansanedustaja Jaana Laitinen-Pesola toimii yhteistyöryhmän puheenjohtajana vuoden 2018 ajan. Satakunnan kansanedustajien yhteistyöryhmään kuuluvat kaikki Satakunnan kahdeksan kansanedustajaa. Satakuntaliitto koordinoi ryhmän toimintaa maakunnassa.

Yhteistyöryhmä kokoontui tänään ja tutustui vapaan sivistystyön ja apteekkialan ajankohtaisiin asioihin sekä keskusteli Satakunnan kevään edunvalvontatoimista.

Lisätiedot:
Kansanedustaja Jaana Laitinen-Pesola, jaana.laitinen-pesola@eduskunta.fi, p. 09 432 3083 ja 040 595 1772
Maakunta-asiamies Marika Luoma, Satakuntaliitto, marika.luoma@satakunta.fi, p. 044 711 4321

Yritysyhteistyö, koulutusvienti ja ikäihmisten palvelut Satakunnan ja Kiinan yhteistyön keskiössä (12.1.2018)

Satakunnan maakunnan yhteistyö Kiinan kanssa kasvaa ja tiivistyy. Tavoitteena on Satakunnan kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden edistäminen.

Satakunnan ja Kiinan välille on kehitetty kansainvälistymistä edistävä USF (Ulvila-Satakunta Finland) -toimintaympäristö. Se perustuu molempien maiden julkisen sektorin toimijoiden suoraan yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen, jossa yhteistyössä luodaan innovatiivisia ratkaisuja mm. Kiinan keskushallinnon käynnistämiin teollisuuden modernisaatio-ohjelman tavoitteisiin. Kansainvälistymisväylä käsittää kolme toimintamallia, joissa kaikissa automaatio ja robotiikka sekä kestävä kehitys ovat läpileikkaavina teemoina ja koordinoijana Prizztech Oy.  Seuraavina toimenpiteinä käynnistetään yritysten välisiä toimenpiteitä sekä rakennetaan Ningbo Haishun kehitysyhtiön operatiivinen toiminta Ulvilaan.

Pyhäjärvi-instituutti toteuttaa yhteisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita erityisesti vesialan toimijoiden kanssa sekä edistää suomalaisen biotalouden liiketoimintaosaamisen vientiä Kiinaan. Myös suomalaisen ruoan vientiä edistetään. Instituutti jatkaa Pyhäjärven ja Taihu-järven tutkimusta osana InteRest-hanketta, joka on yhteistyöprojekti Kiinan Vesivaraministeriön ja Suomen maa- ja metsätalousministeriön välillä, sekä on mukana vuoden alusta alkaneessa CEWP PI-projektissa yhdessä suomalaisten ja kiinalaisten partnerien kanssa.

Satakunnan ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä kiinalaisten toimijoiden kanssa usealla tasolla. SAMKin ja Changzhoun yliopiston välillä solmittiin syksyllä 2016 kaksoistutkintosopimus (2+2) sairaanhoitajakoulutuksesta ja ensimmäisten kaksoistutkinto-opiskelijoiden odotetaan saapuvan syksyllä 2018. Alustavasti on hyväksytty tarjous siitä, että vanhustyön koulutusyhteistyö aloitetaan tänä vuonna muistihyvinvointikoulutuksella vanhusalan ammattilaisille (Professional Dementia Care Training). Changzhoun yliopiston ja Satakunnan ammattikorkeakoulun välissä tutkimusfoorumeissa, vuodesta 2010, on työstetty eri teemoja. Vuoden 2018 teemaksi on suunniteltu hyvinvointiteknologiaa ja iäkkäiden ihmisten hyvinvointia. Summer/winter camp -leirikoulujen kautta kiinalaiset lapset tutustuvat Satakuntaan ja suomalaiseen koulutusjärjestelmään; tähän menessä toteutuksia on ollut kaksi. Kokonaisuus liittyy myös SAMKin matkailun koulutusohjelmassa käynnistymässä olevaan toimintaan, jossa autetaan satakuntalaista matkailua markkinoimaan tuotteita kiinalaisille matkailijoille.

Sataedu on neuvottelut suomalaisen toisen asteen ammatillisen koulutusviennistä ja koulutuksen sisällöistä (lähihoitaja / vanhustyö) sekä opettaja- ja opiskelijaliikkuvuuksista tähän mennessä kolmen kiinalaisen oppilaitoksen kanssa. Yksi näistä on johtanut jo kauppaan. Sataedun koulutusviennin kärjet ovat tällä hetkellä sosiaali- ja terveysala sekä automaatiotekniikka. Sataedu on Education Finland -koulutusviennin kasvuohjelman jäsen. Education Finland -kasvuohjelman toteutuksesta vastaa Opetushallitus.

Maakunnan eri toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä Satakunta-Kiina -toiminnoissa. Satakunnan maakunnallisen yhteistyön yhtenä alkuna on Satakuntaliiton ja Changzhoun kaupungin vuonna 2008 allekirjoittama virallinen yhteistyösopimus, jonka kautta alueen yrityksille ja toimijoille tarjottiin kontakteja Changzhousta sekä sen lähialueilta. Yhteistyö on tiivistynyt ja kasvanut vuosien varrella. Nyt yhteistyön keskiössä olevat sisällöt ovat yhteneväisiä Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 kehittämisteemojen kanssa. Keskeisiä painopistealoja yhteistyössä ovat tutkimus- ja koulutusyhteistyö, koulutusvienti, yritysyhteistyö ja yritysten toimintaedellytysten parantaminen, automaatio ja robotiikka, biotalous, elintarvikevienti, ympäristö sekä ikäihmisten palvelut.

Lisätietoja:
Prizztech:         Heikki Perko, yrityskehittäjä 044 710 5361
Prizztech:         Mikko Puputti, klusteripäällikkö, automaatio ja robotiikka 044 710 5343
Prizztech :        Jari-Pekka Niemi, palvelujohtaja 044 710 5350
Pyhäjärvi-instituutti: Anne-Mari Ventelä, tutkimusjohtaja 050 370 2919
SAMK:               Tiina Savola, johtaja, hyvinvointi ja terveys -osaamisalue 044 7103882
SAMK:               Markku Paukkunen, Kiina-asiantuntija 044 7103152
SAMK:               Juha Kämäri, rehtori, toimitusjohtaja 044 7103003
Sataedu:           Marko Kemppinen, kansainvälisyyspäällikkö 040 199 4302
Sataedu:           Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja 040 199 4101
Satakuntaliitto: Asko Aro-Heinilä, maakuntajohtaja 050 350 1505

Europe Direct Satakunnan tiedotuspisteen toiminta on loppunut (10.1.2018)  
 
Satakuntaliiton ylläpitämä Europe Direct -tiedotuspisteen toiminta päättyi vuoden 2017 lopussa. Satakunnassa Satakunnassa aktiivista EU-tiedottamista jatkaa Europe Direct Pohjois-Satakunta
Europe Direct Satakunta ei tullut valituksi tiedotuspisteiden joukkoon kaudelle 2018-2020. Valinnat tiedotuspisteiksi teki Euroopan komission Suomen edustuston arviointikomitea pisteytysten perusteella.
 
Keskuskatu 51 B, 38700 Kankaanpää
 
-     kaikkialta EU:sta
-     arkisin klo 10.00 – 19.00 (Suomen aikaa)
-     kaikilla EU:n virallisilla kielillä
 .
Porin kaupunginkirjaston aulassa (Gallen-Kallelankatu 12, 28100 Pori) on saatavilla EU-aiheista materiaalia. 
 
Internetistä löytyy paljon tietoa ja ilmaiseksi tilattavaa materiaalia. Tutustu näihin palveluihin:
 
 
 
 
  
EUROPE DIRECT SATAKUNTA
Satakuntaliitto
Pohjoisranta 11 D, 28100 Pori