AIKO-rahoitus

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus on kansallinen aluekehityksen määräraha vuosille 2016-2018. Rahoitus on Suomen hallituksen ”Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla” -kärkihankkeen toimenpide.  Satakunnan suunnitelma AIKO-rahoituksen käytöstä perustuu Satakunnan ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) varautumissuunnitelmaan sekä Satakunnan maakuntaohjelmassa (ja siihen sisältyvässä älykkään erikoistumisen strategiassa) tunnistettuihin kehittämisteemoihin ja temaattisiin kehittämiskokonaisuuksiin.

Satakuntaliitolla on ollut käytettävissä vuosina 2016-2018 AIKO-rahoitusta 900 000 €. AIKO-hankkeiden toteuttamisajan tulee päättyä viimeistään 30.4.2020. Rahoitettuihin AIKO-hankkeisiin voi tutustua täällä.

Satakunnassa AIKO-rahoituksella on tuettu aluelähtöisiä ennakoidun rakennemuutoksen toimia, joilla on tarkoitus vauhdittaa alueilla rakennemuutosta, toteuttaa nopeita ja kokeiluluonteisia uusia toimenpiteitä sekä vahvistaa kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutokseen. Satakunnassa AIKO-rahoitusta on suunnattu älykkäisiin, nopeisiin ja joustaviin kokeiluihin, jotka liittyvät uudistuvaan teollisuuteen, kasvavaan biotalouteen ja muuttuviin palveluihin. Teemojen tarkemmat kuvaukset sekä Satakunnan AIKO-rahoituksen painotukset löytyvät Satakunnan ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) varautumissuunnitelman kohdasta AIKO-teemat ja pilotointipainotukset (s. 14-19). Erityisenä painotuksena viimeisessä keväällä 2018 toteutetussa AIKO-haussa olivat ERM-suunnitelman teemojen ja pilotointipainotusten mukaisesti positiivista rakennemuutosta tukevat ja vauhdittavat toimet.


Hallitus jakoi AIKO-toimintaan yhteensä 9 miljoonaa 

Hallitus päätti 9.6.2016 alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin suunnattavien varojen jaosta. Vuodelle 2016 rahoitusta on varattu yhdeksän miljoonaan euroa.  Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksesta käytetään tänä vuonna noin 4,5 miljoonaa euroa valtion, kaupunkien, kasvukäytävien ja teemaverkostojen kasvusopimuksiin ja toiset 4,5 miljoonaa euroa 18 eri maakunnan ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) mukaisiin toimiin.

Rauman ja Porin kaupungit sekä Satakuntaliitto ovat mukana myös Uudenmaan liiton vetämässä Pohjoinen kehityskäytävä-hankkeessa, joka sai erillistä AIKO-rahoitusta 270.000 euroa. Pohjoisen kasvukäytävä-hankkeen tavoitteena on logistiikka-alan digitaalisia palvelukonsepteja Etelä- ja Lounais-Suomessa.

Erityisasiantuntija
Katja
Laitinen
 • maakunnan osaamis- ja innovaatioekosysteemin kehittäminen
 • kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
 • tutkimus- ja  koulutusyhteistyö
 • tutkimus-kehittämis- ja innovaatiofoorumit
 • toisen asteen neuvottelukunta
 • alue-ennakointi
 • älykäs erikoistuminen
 • EUn ohjelmakauden 2021-2027 kansalliseen valmisteluun osallistuminen
 • maakuntasuunnitelman- ja maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
 • maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
 • Satakuntaliiton hankeryhmä
 • aluekehityksen toimiala

puhelin +358 44 711 4360
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Rahoitusasiantuntija
Jyrki
Tomberg

• rakennerahastohankkeiden (EAKR) yhteyshenkilö
• alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) yhteyshenkilö
• maakuntaohjelman ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman laadintaan osallistuminen
• Länsi-Suomen koordinaatioryhmän jäsen
• Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja MYR-sihteeristön sihteeri
• Satakuntaliiton hankeryhmän sihteeri
• maakuntauudistuksen valmisteluryhmät: Aluekehittäminen ja strateginen suunnittelu
• aluekehityksen toimiala

puhelin +358 50 569 6818
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Aluekehitysasiantuntija / Regional advisor
Krista
Tupala

• maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
• alueellinen kulttuurin, matkailun ja maaseudun kehittämisen yhteistyö, kalastusasiat
• rakennerahastohankkeiden (EAKR) yhteyshenkilö
• alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) yhteyshenkilö
• Interreg:it ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelma
• maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
• Satakuntaliiton hankeryhmä
• aluekehityksen toimiala

puhelin  +358 44 711 4387
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi