Satakunnan äänikysely

Satakunnan äänikyselyyn vastanneet olivat kiinnostuneet ympäristön äänistä (10.9.2014)

Miellyttäviä äänimaisemia eri puolilta Satakuntaa

-    ”Kuulen kotikuistilla istuessani tutut kesä-äänet: Pääskyset syöksähtelevät matalalla viuhuäänin hermostuneina tirskuen ja kirskuen. Tuuli suhistaa yltyvästi riippakoivujen lehtiä. Tiedän, että tämä kaikki ennustaa sateen ropinaa. Pääskyt näin, vaan tuuli paljastaa itsensä vain voimallaan. Se taivuttelee pihakoivujen latvoja ja viskoo riippakoivujen oksia hermostuneena. Tuuli kertoo, että pian se puhaltaa sadepilven. ”

Tutustu kyselyn yhteenvetoraporttiin: Satakuntaliitto2014_Mitä ääniä kuulet ympärilläsi_Äänikyselyn tulokset

Äänikyselyyn vastasi 51 henkilöä, mikä täytti odotukset ja havaintoja saatiin eri puolilta Satakuntaa. Äänimaisemaa koskevissa kannanotoissa toivottiin, että ympäristön ääniin kiinnitettäisiin nykyistä enemmän huomiota ja ihmisten tulisi pysähtyä kuulemaan ympärillään olevaa äänimaisemaa. Miellyttäväksi koettuja äänimaisemia ilmoitettiin eri puolilta Satakuntaa. Osa näistä kohteista oli samoja, joissa vastaajat olivat tehneet äänihavaintoja. Muita mieluisaksi mainittuja äänimaisemia sijaitsi alueilla, joissa luonnonäänien sekä hiljaisuuden kerrottiin hallitsevan äänimaisemaa. Tällaisia kohteita olivat esimerkiksi Joutsijärvi Ulvilassa, Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan rajalla, Yyteri ja Kirjurinluoto Porissa, Säppi Selkämeren kansallispuistossa Luvialla ja Kylmäpihlajan majakkasaari Raumalla. Kokemäellä sijaitseva Sääksjärven eteläpuolinen metsäalue oli myös mainittu miellyttävänä äänimaisemana ja todettu, että se olisi tullut merkitä maakuntakaavaan hiljaiseksi alueeksi.

Satakuntaliitto kiittää lämpimästi kyselyyn vastanneita tahoja. Kyselyn perusteella ymmärrystä ympäristön äänistä ja niiden merkityksestä osana hyvää elinympäristöä on tarpeen edistää Satakunnassa.

Lisätiedot:
ympäristöasiantuntija Anne Savola 050 5961362, anne.savola(at)satakunta.fi     
maakuntainsinööri Anne Nummela 044 7114317, anne.nummela(at)satakunta.fi

Mitä ääniä kuulet ympärilläsi? Mitä ne kertovat Sinulle ympäristöstäsi? (1.7.2014)
Pysähdy hetkeksi ja heristele korviasi.
Minkälaisesta toiminnasta ääni mielestäsi kertoo ja miten itse suhtaudut siihen?

Äänet ovat oleellinen osa ihmisen päivittäistä elinympäristöä, mutta niistä puhutaan yllättävän vähän. Äänet voivat esimerkiksi kertoa vuodenkiertoa ilmentävistä ihmisen toiminnoista maisemassa ja välittää tietoa alueen maankäytöstä. Jollekin äänet voivat kertoa, että työpäivä on käynnissä läheisellä tuotantolaitoksella, on sokerijuurikkaan nostoaika, käynnissä on ulkoilmakonsertti tai että alue on suhteellisen luonnontilainen.

Äänikysely avoinna heinäkuun ajan Satakuntaliiton nettisivuilla

Satakuntaliitto haastaa satakuntalaisia tai Satakunnassa vierailevia kuuntelemaan ympärillään olevia ääniä ja kertomaan niiden merkityksestä heinäkuun aikana. Kuuntele ääniä ympärilläsi. Valitse kuuntelupaikka vapaasti joko ulkoa tai sisältä. Pääasia on, että kiinnität hetken huomiota ympärilläsi oleviin ääniin. Pohdi samalla mitä ne kertovat Sinulle ympäristöstäsi ja mitä itse ajattelet esimerkiksi äänien miellyttävyydestä.

Kerro kuulemistasi äänistä ja niiden merkityksistä Sinulle itsellesi pienimuotoisessa kyselyssä ja sijoita kuuntelupaikka myös kartalle. Kuuntelukohteet voivat olla asuinalueellasi tai missä tahansa Satakunnan alueella. Myös kuunteluaika ja kesto ovat vapaasti valittavissa. Kysely on avoinna 1.7.-31-7.2014. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kolme satakuntalaisaiheista kirjaa.

Satakuntaliitto hyödyntää vastauksia ideoidessaan mahdollista kuuntelutapahtumaa ensi vuonna maailman kuuntelupäivänä 18.7. sekä käyttää aineistoa taustamateriaalina ääniympäristökysymyksissä. Samalla Satakuntaliitto haluaa herättää keskustelua erilaisista ympäristön äänistä ja niiden merkityksestä. Vastauksista laaditaan pienimuotoinen raportti, jos vastauksia on riittävästi.

Kysely on satakuntalainen tapa kiinnittää huomio maailman kuuntelupäivään 18.7.2014

Vuosittain, heinäkuun 18. päivänä vietetään kansainvälistä kuuntelupäivää. Päivän tarkoitus on kiinnittää huomiota ympärillämme oleviin ääniin. Ajatuksena on suunnata huomio niin tuttuihin kuin uusiinkin ympäristöihin ja niiden ääniin aktiivisesti kuuntelemalla. World Listening Day - kansainvälinen kuuntelupäivä on saanut alkunsa Kanadasta Maailman kuunteluprojektin (World Listening Project) aloitteesta. Päivää vietetään 18. heinäkuuta kanadalaisen äänimaisematutkimuksen isähahmon ja säveltäjä R. Murray Schaferin kunniaksi. Viime vuonna hän täytti 80 vuotta.

Tarkkaile ympäristösi ääniä ja kerro havainnoistasi - tervetuloa vastaamaan kyselyyn!

Kyselyn esite (pdf)

vs. Alueiden käytön johtaja
Susanna
Roslöf

 

• maakuntakaavan toteuttamisen edistäminen
• maakuntakaavan valmistelu
• maakuntakaavan toteuttamiseen liittyvät viranomaistehtävät
• liikenne
• alueiden käytön johtaja
• maakuntajohtajan 2. sijainen
• johtoryhmän jäsen
• maakuntakaavan toteuttamiseen liittyvät viranomaistehtävät
• alueiden käytön toimiala

puhelin +358 44 711 4334
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Maakuntainsinööri
Anne
Nummela

• merialuesuunnittelu
• maakuntakaavan valmistelu
• paikkatietoasioiden vastuuhenkilö
• maakuntakaavan toteuttamiseen liittyvät viranomaistehtävät
• vesihuoltoon ja jätehuoltoon liittyvät asiat
• laajakaistahankkeisiin osallistuminen
• muut teknisen huollon tehtävät
• alueiden käytön toimiala

puhelin +358 44 711 4317
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi