Satakunnan Vaikuttajakoulu nuorille

Satakunnan Vaikuttajakoulun tavoitteena on innostaa satakuntalaisia nuoria mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja edunvalvontaan, lisätä heidän ymmärrystään päätöksentekojärjestelmistä sekä auttaa heitä verkostoitumaan.

Koulutus suunnataan yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille toisen asteen opiskelijoille ja juuri korkeakouluopintonsa aloittaneille nuorille

Sisältö
Koulutuksessa opiskelijat tutustuvat vaikuttajatahoihin ja vaikuttamisen keinoihin. Tietoa jaetaan kuntien päätöksenteosta, aluehallinnosta, eduskunnasta, valtioneuvostosta ja ministeriöistä, EU:sta sekä järjestö-, yritys- ja mediavaikuttamisesta. Kouluttajina toimivat eri alojen ammattilaiset, nuoret vaikuttajat sekä kokeneet valtiovallan päättäjät.

Satakunnan vaikuttajakoulu on Satakuntaliiton ja Satakunnan nuorkauppakamareiden yhteistoteutus. Vaikuttajakoulu on osa Satakuntaliiton edunvalvontatatyötä.

Koulutus
Koulutuksen kesto on yksi lukuvuosi ja se sisältää 8 koulutustilaisuutta. Koulutus alkaa elo-syyskuussa 2018 ja kestää touko-kesäkuulle 2019.

Koulutustilaisuudet järjestetään pääasiassa arki-iltaisin, mutta kokonaisuuteen sisältyy myös yksi koko päivän vierailu Helsinkiin (tarvittaessa kirjoitetaan poissaolotodistus oppilaitokselle).

Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutuksen suorittaneet saavat diplomin.

    Hakuprosessi on päättynyt. Valituille on ilmoitettu valinnasta. 

 

   Satakunnan Vaikuttajakoulu – koulutuskalenteri syksy 2018

 

1.Teema: Aluehallinto

Kokoontumispaikka: Pori. Satakuntaliitto NH1, Pohjoisranta 11 D, Pori.

Ajankohta: keskiviikko 22.8.2018 klo 17:30 - 19:15

Mm. Vaikuttajakoulun tavoitteet, taustoitus, lähtökohdat

maakuntauudistus, valtion aluehallinto

 

Puhujina mm.

Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä / Satakuntaliitto

Muutosjohtaja Timo Vesiluoma / Satakuntaliitto

 

 

2.Teema: Kunnallishallinto

Kokoontumispaikka: Kankaanpää. Kaupungintalon valtuustosali, Kuninkaanlähteenkatu 11, Kankaanpää.

Ajankohta: 11.9. klo 17:30 - 19:15

Mm. kuntien tehtävät ja tuleva rooli, vaikuttamismahdollisuudet kunnallisessa päätöksenteossa mm. nuorisovaltuustot, aloitteet, poliittinen vaikuttaminen

 

Puhujina mm.

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää / Kankaanpää 

 

 

3.Teema: Media ja vaikuttaminen

Kokoontumispaikka: Pori. Satakunnan Kansan tilat, Pohjoisranta 11 E, Pori.

Ajankohta: 4.10. torstai klo 17:30 - 19.15

Mm. medialukutaito, kuinka mediaan ja median kautta vaikutetaan 

 

Puhujina mm.

Radiotuottaja Laura Aimola / YLE Tampere 

Satakunnan Kansan uutispäällikkö

 

 

4.Teema: Päätöksenteko valtiotasolla

Kokoontumispaikka: Rauma. Kaupungintalon valtuustosali, Kanalinranta 3, Rauma.

Ajankohta: torstai 1.11. klo 17:30 - 19:15

Mm. päätöksentekojärjestelmä, poliittinen vaikuttaminen, ministeriöt, muu valtionhallinto

 

Puhujina mm.

Matias Marttinen, Rauman kaupunginvaltuuston sekä maakuntahallituksen jäsen, valtiovarainministerin talouspoliittinen erityisavustaja

 

Aluehallintoviraston ylijohtaja Mikael Luukanen

 

 

Alustava koulutuskalenteri kevät 2019

5.Teema: Vaikuttaminen verkostojen kautta
Kokoontumispaikka: Kankaanpää
Ajankohta: tammikuu
Mm. järjestöt ja yhdistykset (ns. 3. sektori) sekä epäviralliset verkostot ja aktiivisuus (ns. 4. sektori)

6.Teema: Yritysvaikuttaminen
Kokoontumispaikka: Rauma
Ajankohta: helmi-maaliskuu
Mm. miten ja miksi yritykset vaikuttavat poliittiseen päätöksentekoon, miten yritystoiminnalla voidaan vaikuttaa, esim. eettiset valinnat

7.Teema: Vaikuttaminen Euroopan tasolla
Kokoontumispaikka: Pori, Satakuntaliitto
Ajankohta: maalis-huhtikuu
Mm. EU:n päätöksenteko, alueellinen kehittäminen, verkostot

8.Teema: Päätöksenteko valtiotasolla – Helsinki-päivä
Koko päivän vierailu Helsinkiin
Ajankohta: toukokuu
Mm. eduskunta, ministeriöt/virastot

Maakunta-asiamies
Marika
Luoma

• edunvalvonta
• kuntayhteistyö
• Satakunnan kansanedustajayhteistyö
• sidosryhmäyhteistyö
• maakuntajohtajan työtiimi

puhelin +358 44 711 4321
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Edunvalvonta-assistentti
Sanna
Oksa

• edunvalvontaan liittyvät tehtävät
• Satakurssi hankkeen hallinnointi
• hankkeen maksatus ja raportointi
• tilaisuuksien järjestelyt

puhelin +358 44 711 4390
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi