Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC)

Itämeren valtioiden alueiden yhteistyöelimen tavoitteena on rakentaa Itämeren alueesta Euroopan mallialue, osallistua aktiivisesti Euroopan muutosprosessiin ja vahvistaa alueellistamisprosessia tukemalla vahvojen, tehokkaiden ja demokraattisten alueviranomaisten kehittymistä.

Järjestö keskittyy aluekehityksen, elämänlaadun, koulutuksen ja nuorison, talouden, turismin, ympäristön sekä sosiaalipuolen kehittämiskysymyksiin.

Muutosjohtaja
Jukka
Mäkilä

• maakuntauudistuksen muutosjohtaja konsernihallinto (talous, hallinto, ICT, henkilöstö, viestintä)

puhelin +358 44 092 8000
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi