Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC)

BSSSC on Itämeren valtioiden alueiden avoin poliittinen foorumi, joka on perustettu vuonna 1993. Jäsenalueita on kaikkiaan 162, muiden muassa kaikki Suomen maakunnat. Yhteistyöelimen tavoitteena on rakentaa Itämeren alueesta Euroopan mallialue, osallistua aktiivisesti Euroopan muutosprosessiin ja vahvistaa alueellistamisprosessia tukemalla vahvojen, tehokkaiden ja demokraattisten alueviranomaisten kehittymistä.

Järjestö keskittyy merenkulun turvallisuuteen, energia- ja ilmastoasioihin, nuorisoasioihin, pohjoiseen ulottuvuuteen sekä aluekehityskysymyksiin. Lisätietoja https://www.bsssc.com