100kierto

Hankkeen päätavoitteena on laatia Satakuntaan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma, jonka tarkoituksena on luoda ja vahvistaa edellytyksiä bio- ja kiertotalouden kestävälle kasvulle maakunnassa. Kasvuohjelman laadintaan sisältyy työpajoja, mallien luomista sekä selvityksiä. Kasvuohjelma sisältää konkreettiset toimenpide-ehdotukset jatkotoimenpiteille.

Tarkoituksena on vahvistaa Satakunnan roolia kansallisesti ja kansainvälisesti bio- ja kiertotalouden osa-alueilla. 

Hankkeessa selvitetään laaja-alaisesti Satakunnan alueella erilaisten elintarviketeollisuuden sivuvirtojen laatua ja soveltuvuutta biokaasun tuotantoon. 

Hankkeen toimenpiteenä järjestetään esim. työpajoja elintarvikeketjun sekä laajemmin bio- ja kiertotalouden toimijoiden yhteistyön tehostamiseksi. 

Kasvuohjelman tausta-aineistoksi laaditaan selvitykset kiertotalouden symbiooseista, elintarviketeollisuuden sivuvirroista sekä ravinteiden kierrätyksen edistämisestä. 

Hanketta toteutettaessa huomioidaan ja hyödynnetään aikaisemmin toteutetuissa hankkeissa syntyneet tulokset sekä satakuntalaisten toimijoiden osaaminen ko. aihepiireissä. 

Hanke toteutetaan Työ- ja ekinkeinoministeriön rahoituksella.

 

Koordinaattori
Sari
Uoti

• Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma
+358 44 711 4341 
sari.uoti (a) satakunta.fi

#100kierto